Ruhsal Kökenli Adet Görmemeler


En sık raslanan âdet görmemelerdir; ama hastalığın kökenini doğrulamak her zaman kolay değildir ve durumun hastaya kabul ettirilmesi de güçtür.

Özellikle 3 durumda gözlenirler:

— âdet görmeme, daha çok ruh hekiminin alanını ilgilendiren bir sinir hastasında ortaya çıkar; âdet görmemeyi başlatan etmen önemsizdir; bu, en ender raslanan durumdur;

— âdet görmeme, ciddi bir duygusal şok ya da yaşama düzeninde önemli bir değişiklik sonrasında ortaya çıkar; bu durumda geleceği bu genç kadınların ruhsal dengesine bağlıdır;

— âdet görmeme, çoğunlukla başlangıcı çocukluğa dayanan duygusal dengesizlik gösteren bir kadında ortaya çıkar; bu durumda âdet kanamalarının kesilmesi, kişinin iç sıkıntısına ya da derin ve açıklanamayan huzursuzluğuna karşı bir korunma yöntemidir; tedavi, sonuçları genellikle doyurucu olan ruhsal tedavidir.

Yaşdönümü öncesinde yumurtalık


Bazı ruhsal kökenli âdet görmemeler özel tablolar gerçekleştirirler: Sinirsel iştahsızlık; sinirsel gebelik; v.b.

Sinirsel iştahsızlık


Çoğunlukla öğrenim görmüş, aile çevresi tarafından anlaşılmadığı duygusuna kapılmış 15-20 yaşlarındaki bir genç kızda ortaya çıkar.

Âdet görmeme genellikle birinci belirtidir ve bazen bir aile içi anlaşmazlık dolayısıyle başlar.

Zayıflama ikinci ve temel belirtidir, çok önemlidir; besinlerden tiksinmeyle tam bir iştah yitimine eşlik eder.

Tedavi edilmezse, ciddi metabolizma bozukluklarıyla birlikte gerçek bir zayıflık yerleşir.

Tedavi her şeyden önce aile çevresinden uzaklaşmayı gerektirir. Hastanın çoğunlukla bir hastanede, uygun ruhsal tedaviyi, ve yeniden besin almaya başlamayı sağlayacak uzmanlaşmış bir servise yatırılması gerekir.

Genç kız eski iştahına, yeterli duygusal dengeye ve alışılagelmiş kilosuna kavuştuğunda (yani iyileştikten sonra), âdet kanamaları yeniden başlar.

Sinirsel gebelik


Bu da çok özel bir âdet görmeme biçimidir.

Aşırı biçimde istedikleri ya da korktukları bir gebelik düşüncesine takılan kadınlarda ortaya çıkar.

İstem dışı gebelik belirtileri çok belirgindir: Bulantı; uykusuzluk. Ayrıca hastalar, karın şişmesi ve önemli kilo artışıyla hızla, gebe kadınların görünümünü alırlar. Çoğunlukla, karınlarında çocuğun hareket ettiğini duyduklarını söylerler.

Muayene güçtür; çünkü bu kadınlar muayene edilmeye pek razı olmazlar; kuşkusuz hiç bir nesnel gebelik belirtisi yoktur; dölyatağı normal hacimdedir.

Tedavi, hastayı gebe olmadığına (gerektiğinde bir gebelik testi yaptırarak) inandırmaya dayanır.

Âdet kanamaları kendiliğinden başlamazsa, küçük bir östrojen tedavisiyle başlatılır.