İş yeri stresi, iş ortamında yaşanan stresi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. İş yeri stresi denildiğinde genellikle çalışanların çalışma koşullarından ya da çalışma ortamından kaynaklanan stres akla gelmekle birlikte çalışanların bireysel özellikleri de stresi etkileyebilmektedir.

İş yeri stresi yaşanmasının bir çok nedeni bulunmakla birlikte her iş yeri için geçerli olabilecek bir iş yeri stresi nedeni sıralaması yapılması mümkün değildir. Her iş yerinin ve çalışanlarını bireysel özelliklerine göre çok farklı nedenlerle iş yeri stresi yaşanabilmektedir. Bu nedenler aşağıda sıralanmıştır:

İş yükünün çalışanların kapasitesinin üstünde olması
Yöneticinin yöneticilik stili
Çalışanların bilgi ve becersinin yetersiz oluşu
Çalışanların uygunsuz yerlerde çalıştırılması
Görev tanımlarının yapılmaması, görev ve rol belirsizlikleri
Çalışanlar arasında ayrım yapılması
Çalışma koşullarının uygunsuz olması (ısı, aydınlatma, kirlilik vs)
Çalışanların kendi aralarında rekabet etmesini gerektiren işler
Yetki olmadan sorumluluk yüklenmesi
Karar verme sorumluluğu
Kurumsal ya da bireysel olarak gerçekçi olmayan hedeflerin varlığı
Çalışanlar arasındaki farklılıklar (amaç, değer…)
Yöneticilerin ve çalışanların iletişim ve ilişki kurma becerileri
Değişim
Hayır diyememe
İnsanlarla yoğun ilişki kurmayı gerektiren işler
Adaletsiz ücret eşitsizlikleri
Vardiyalı çalışma
Kurumda aşırı merkeziyetçi yapı
Çalışanların kendi aralarındaki çatışmaları
İş güvencesinin yetersiz olması
Çalışma ortamının güvensiz olması