Mükemmellikle Değersizlik Arasında İnişler Çıkışlar...

Borderline kişilik bozukluğu, ilk önce şizofreniyle yakından ilişkisi var sanılan bir hastalıktı. Daha sonra kendi başına bir bozukluk olarak görülen diğer adıyla sınırda kişilik bozukluğudur. Borderline kişiler toplumda korkulan kişilerdir. Çünkü duygularını kaygı içinde en uç seviyelerde yaşar, uç seviyelerde tepki verirler. Kendi kendilerine sürekli planlar yapıp kendilerini çok enerjik ve mutlu hissederler, 1 saat sonra baktığınızda ise çok karamsar, bitkin ve hayattan umudunu kesmişlerdir. Aynı manik depresif hastalığın belirtirtilerini taşırlar. Fakat duygulanımları çok daha kontrolsüz ve değişkendir. Önemli belirtisi hastanın kaybetmekten çok korkması bu yüzden insan ve nesnelere bağlanamaması durumu söz konusudur. Hasta kendini diğer insanlardan uzaklaştırmaya çalışır, bir yandan da onları spekülatif hale getirerek özler. Bir yere girdiğinde tüm bakışı üzerinde hisseder ve kaygılanır. Hayallerinde ideal bir kişi canlandırırlar. Herkesi bu ideal kişiye benzetmeye çalışırlar. Eğer o kişiye yakınsa bile, o değildir. Yine sorun vardır. Yarattıkları aslında olmayan bu kişiyle her insanı kıyasladıklarından hep güven sorunu yaşarlar. Benliklerine saygısızlık hissettikleri en küçük bir şeyde bile büyük bir tepki verebilirler. Gerçek-sanal olanı birbirlerine karıştırırlar. Toplum kurallarını hiçe sayarlar. Hatta kim olduğuna bakmaksızın herkesle cinsel ilişkiye girebilirler.Çünkü o an ne yaptıklarıyla ilgilidirler, doğuracağı sonuçları düşünmezler. Alkol-madde bağımlılığına yakalanabilirler. Hastahanede yatanların %75’i ilerlemiş borderline kişilik bozukluğu olan hastalardır. Toplumun %2’sinde görülür. Daha çok yazarlarda veya şöhret sahibi topluma mal olmuş insanlarda açığa çıkar. Mozart, Salieri, Zeki Müren, Zerrin Özer, Angelina Jolie’de gözlemlenmiştir.

Sebepleri

- Küçüklük döneminde anneyle olan ilişkisizlik veya anne-baba ayrılığı, taciz-cinsel şiddete uğrama gibi travmalardan kaynaklanabilir.
- Zeka ve zihinsel gelişimini diğerlerinden daha önce tamamlamış bireylerde görülen boşluk duygusundan kaynaklanabilir. Bu kişiler yalnızdır, kendilerinin daha çok farkındadırlar.
- Genetik olabilir. Çoğunlukla kadınlarda görülen bir bozukluktur.

Belirtileri

- 15-18 yaşlarında belirtiler yavaşca ortaya çıkmaya başlar fakat en erken tanısı 18 yaştır. Öğrencilik hayatları etkilenmiş, derslerde başarısızlıklar görülmüş olabilir.Üstün yetenekli bir borderline hastası, yeteneklerini yeterli bir şekilde kullanamayabilir.Tam tersi olarak belirli işlerde mucizevi üstün başarılar gösterebilirler.
- Her olayda ‘ben’ algısı görülür. Kimi durumlarda bencillik sergiledikleri gibi, kimi durumlarda kendilerini önemsizleştirirler. Aşırı olmamakla beraber narsist yapıları vardır.
-Olmayacak kişileri yüceltip olmayacak sebeplerle aynı kişileri aşağılayabilirler.
- Terk edilmemek için çok çabalarlar, en küçük değersizlik algısında ise kolayca terk ederler. Yakın olmak için uzak dur benden anlayışları vardır. Bazen de uç insanlara aşırı yakınlık gösterirler.
- İdealize ettikleri bir kişi vardır. Bunu herkeste görmek isterler.
- Aşırı tepkilerle açığa çıkan duygusal değişim halleri görülür. Bir an çok mutlu ve kendine güvenliyken, başka bir an çok mutsuz ve saldırgan olabilirler.
- Sürekli bir boşluk hissi ile can sıkıntısı vardır. Bu daha çok kimlik bütünlüğünün olmamasına bağlıdır. Kendini zamansal boyutta bütün olarak hissedememe ve bulunduğu anın içinde olamama boşluk hissi olarak algılanır.
- Gerçek ya da hayali bir terk edilmekten kaçınmak için çılgınca çabalar gösterme.
- Çok para harcama, aşırı cinsellik, yeme bozuklukları gibi dürtüsellikler.
- Çok sık karşılaşılan kendilerine zarar verme, intihar girişimleri.
- Stresle ilişkili gelip geçici paranoid düşünce ya da ağır dissosiyatif semptomlar.
- Genellikle insanlarla çabuk tanışır, çabuk ilişki kurar ve çok çabuk içli dışlı olurlar. Daha birkaç saat önce tanıştığı biriyle kırk yıllık arkadaşı kadar samimi olabilirler ama ilişkileri uzun sürmez. Çünkü çevresine karşı kaygılarıyla paranoid gerçek-dışı düşünceler edinir. Onların kendisini terk edeceğini düşünür.
- Dikkat eksiklikleri ve konsantrasyon bozuklukları sıkça görülür.
- Hayat ya siyah ya beyazdır.
- Kendi hatalarını başkalarının üstüne atabilirler.


Tedavi

Şimdiye kadar verilen ilaçların hiç biri tek başına yeterli olamadığından günümüzde depresif dönemlerde verilen antidepresanlar dışında ilaç önerilmemektir. Psikoterapiler çok düzenli olarak çok uzun bir süreye yayılabilir. En az dört yıl psikoterapi görmeleri gerekmektedir. Belirtileri çok ağır veya hafif yaşanabilmektedir. Düzeylerine bakılmaksızın aynı şekilde tedavi edilmeleri, gözden kaçırılmamaları gerekmektedir. Herkeste şiddetli belirtiler hissedilmeyebilir. Bunun negatif yanı, ileriki yaşlarına kadar fark edilmeyecek olmasıdır.

BDP’lilerin ilginç özellikleri / Bir BDP’li yakınınıza nasıl davranmalısınız?

-İnsanları okuma-anlama kapasiteleri mucizevi bir şekilde yüksektir.
-Çoğu alanlarda üstün yeteneklere sahiptirler, üstün başarılar gösterebilirler.
-Yaratıcı ve artistik kabiliyetleri üst düzeydedir.
-Başka insanları çok kolay kontrol altına alıp kendi dünyalarını da önceden bilebilirler.Başkalarının hiç anlayamayacağı kaoslar yaratabilirler.

Bu bozukluğun tanısı konmuş yakınınıza her zaman dürüst, içten ve samimi davranmalısınız. Çabucak sinirli ve kırgın olabileceklerini bununla birlikte intihar edebileceklerini, kendilerine zarar verebileceklerini unutmayınız. Uç düşüncelerine tanık olduğunuz, olmayacak kişilere aşık olduğunu veya olmayacak insanlarla ilişkiye girdiğinde, anormal davranışlar sergilediğinde yakınınıza onu hayal kırıklığına uğratacak tepkiler vermemeli, zamanla bu uç düşüncelerini başkalarıyla değiştireceğini, veya kızarak kendinizden uzak tutarak olumsuz davranışlarını değiştiremeyeceğini unutmamalısınız. Herkeste belirtiler çok şiddetli görülmeyebilir. Fakat görülen her düzeyde, yardım almasını sağlamalı, ne olursa olsun bir yakını olarak onu yalnız bırakmamalı ve onu kıracak davranışlardan kaçınmalısınız.