Tüberküloz nasıl bulaşır?


Tüberküloz hastalığı insandan insana havayolu ile bulaşır. Tüberküloz basilinin en önemli kaynağı, tedavi görmemiş akciğer tüberkülozlu hastalardır. Bu hastaların öksürmesi, hapşırması veya konuşması ile basiller havaya saçılır. Sağlıklı kişiler bu mikropları solunum yolu ile alırlar ve infeksiyona yakalanırlar.


Tedavi altında olmayan, halen basil saçan bir hasta ile uzun süre kapalı bir yerde birlikte yaşanırsa, hastalık bulaşabilir. Bu nedenle hastalık genellikle aynı evde birlikte oturanlara ya da yakın arkadaşlara bulaşır. Hastanın kaşık, çatal, tabak, bardak, giysi gibi eşyaları ile bulaşma olmaz. Hastanın ilaçlarını almaya başlaması ile bulaşma riski hemen çok hızla azalmakta 15-20 gün sonra tamamen kaybolmaktadır.