Akciğer tüberkülozunda tanı nasıl konulur?


Şüpheli kişide hastalık belirtileri varsa hemen akciğer filmi çekilmelidir. Akciğer filmindeki bazı görüntüler tüberkülozdan şüphelenmemize neden olur. Akciğer tüberkülozunun kesin tanısı balgam incelemesi ile konulur.