Tüberküloz akciğer dışında hangi organlarda görülebilir?
Akciğer dışında tüberkülozun en sık görüldüğü organlar akciğer zarı (plevra) ve lenf bezeleridir. Bunun dışında başta kemikler, böbrekler, beyin zarı, bağırsak, kadın üreme organları olmak üzere hemen hemen bütün organlarımızda tüberküloz görülebilir.