Tüberküloz tedavisinde kullanılan ana ilaçlar

* İsoniazid (ağız yolu ile)
* Rifampisin (ağız yolu ile)
* Pirazinamid / Morfozinamid (ağız yolu ile)
* Etambutol (ağız yolu ile)
* Streptomisin (kalçadan enjeksiyon)İlaçların her gün düzenli olarak ve yeterli süre kullanılması tedavide en önemli olan kuraldır. İlaçların düzensiz ve/veya yetersiz süre kullanımı, tedavisi çok zor dirençli tüberküloza yol açar.