Doğrudan gözetimli tedavi sistemi (dots-dgts) nedir ve tüberküloz hastalarına neden gözetimli tedavi yapılmalıdır?
Tüberküloz hastaları çok sayıda ilacı uzun süre içmek zorundadır. Hastanın şikayetleri 15-20 gün sonra büyük ölçüde kaybolduğundan bir çok hasta ilaçları aksatmakta, ilacı bırakmakta veya düzensiz, eksik ilaç almaktadır. Bunun sonucunda ilaçlara direnç gelişmekte ve hastalar bu dirençli basilleri topluma yaymaktadır.
Tüberküloz tedavisinde ilaçların düzenli ve yeterli süre kullanımı o kadar önemlidir ki bunun sağlanması için Dünya Sağlık Örgütü her hastanın bütün tedavi boyunca ilaçlarının eğitimli bir kişinin gözetiminde içirilmesini önermektedir. DGTS 2006 yılından itibaren Türkiye'de de yaygınlaşmıştır.