Çocuklarda doğumsal kalp hastalıklarının morarma, beslenme güçlüğü ve sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarıyla kendini gösterdiğini belirten ASM Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek, önümüzdeki dönemlerde bu hastalığın tedavisinin anne karnında yapılabileceğini söyledi.

Ülkemizin nüfus ve doğum hızı düşünüldüğünde doğumsal kalp hastalıklarının ciddi bir sağlık problemi olduğunu ifade eden Çiçek, "Doğumsal kalp hastalığı olan ebeveynlerin gebelik planlamasından önce, hastalığın genetik geçişiyle ilgili bilgi edinmelerinde fayda vardır. Doğumsal kalp hastalıklarının irsi olarak çocuğa aktarılma oranı genelde çok düşük olmakla birlikte, genel sağlıklı popülasyondan daha yüksek olduğu bilinmelidir. Bu durumdaki ebeveynlerin genetik danışma ve değerlendirme için bir uzmana yönlendirilmeleri uygun olabilir. Ayrıca, fetal ekokardiyografi adı verilen yöntemle gebeliğin 16-20'nci haftasından itibaren kompleks bir doğumsal kalp hastalığının var olup olmadığı belirlenebilir ve gerek gebelik gerekse de doğum esnasında alınması gereken tedbirler ve tedavi planlaması çok önceden yapılabilir" diye konuştu.

Türkiye'de çocuklarda en sık görülen kalp hastalıklarının kalbin alt odacıkları arasındaki duvarda görülen delik olduğunu belirten Çiçek, "Yurdumuzda ve dünyada en sık görülen doğumsal kalp defekti ventriküler septal defekt (VSD) denilen kalbin alt odacıkları arasındaki duvarda bir deliğin olması durumudur. Ayrıca patent ductus arteriosus (PDA), atrial septal defekt (ASD), fallot tetralojisi ve büyük arter transpozisyonu (TGA) diğerlerine göre daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Unutulmaması gereken, çocuklarda görülen kalp hastalıklarının sadece doğumsal olmadığıdır. Çocuklarda edinsel kalp hastalıklarına da rastlanmaktadır ve bunların en önemlilerinden birisi sıklığı giderek azalmakla birlikte romatizmal kalp hastalılarıdır" şeklinde konuştu.

Çocuklarda oluşabilecek kalp hastalıklarında morarma, beslenme güçlüğü, beslenme esnasında aşırı terleme, solunum sayısının aşırı artması ve büyüyememe, sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları gibi belirtiler görülebileceğini söyleyen Sertaç Çiçek, "Çocuklarda görülen kalp defektlerinin belirtileri defektin meydana getirdiği anatomik ve fizyolojik bozuklukla yakınen ilgilidir. Basit defektler hiçbir belirti vermeyebilir, ciddi defektler ise doğumdan itibaren belirti verebilirler. Fetal
ekokardiyografi ile doğumsal kalp hastalıklarının teşhisi anne karnında konulmakta ve tedavi planlaması yapılabilmektedir. Tıptaki gelişmeler, anne karnındaki bebeğe cerrahi olarak işlem yapmayı mümkün kılmıştır ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde anne karnında müdahaleler daha yaygın olarak kullanılacak ve anne karnında tedavi yapılabilecek" dedi.