Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Yüksek Okulu ve Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu işbirliğiyle gerçekleştirilen "Kanserli Çocuklarda Yalnızlık" konulu araştırma, kanserle baş etmedeki zorlukların hastalardaki karamsarlığı ve umutsuzluğu daha da arttırdığını ortaya çıkardı.

EÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Yılmaz Bal, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu çalışmanın Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları veCerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniğinde kanser tedavisi gören 9-17 yaş arası 73 çocuk üzerinde gerçekleştirildiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Bal, araştırmada babası ilköğretim mezunu olan çocukların yalnızlık düzeylerinin, babaları lise ve yüksek okul mezunu olan çocukların yalnızlık puan ortalamalarından daha yüksek olduğunun görüldüğünü bildirdi.
losemikansercocukyc0 - Kanserli çocuklar yalnız hissediyor

Çocukların arkadaşlık ilişkilerinden memnun olma düzeyleriyle yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde, az memnun olan çocukların yalnızlık puan ortalamaları, memnun olan ve çok memnun olan çocukların yalnızlık puan ortalamalarından daha yüksek bulunduğuna dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. Bal, "Çocukların yalnızlık düzeyleriyle geleceğe yönelik düşünceleri incelendiğinde ise olumsuz düşünceye sahip olan çocukların yalnızlık düzeylerinin, rahat ve olumlu düşünceye sahip olan çocuklara oranla daha yüksek olduğu görüldü" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Bal, araştırmanın, utangaç, içine kapanık ve karamsar çocukların yalnızlık düzeylerinin daha yüksek olduğunu gösterdiğini, geleceğe karşı olumlu düşüncelerin, bireyin umutlu olduğunu gösterdiğini, umutlu bireyin geleceği için planlar yaptığını ve bu planlarını gerçekleştirmek için çevresiyle iletişim kurduğunu, böylece yalnızlık duygusunun azaldığını kaydetti.