Mikrobiyolojinin bakterileri inceleyen bir alt dalıdır.
Hollandalı "Robert Hook" mikroskobu bularak mikrobiyojinin temellerini atmış oldu.
Pasteur'un çalışmalarıyla 19. yüzyılda başladı ve giderek gelişti. Mikroorganizmaların incelenmesi, değişik kültür ortamlarında üretilmesi ve boyanması, bakteriyolojik araştırmaların kapsamındadır. Bu alanda çalışan uzmanlara "bakteriyolog" denir.