Mikroalbüminüri nedir ve hangi sıklıkla bakılmalıdır? Normalde idrar ile dakikada 20 mikrogram kadar albümin atılmaktadır. Eğer bu rakam 20-200 sınırları içinde ise o zaman “mikroalbüminüri” varlığından söz ederiz. Bu dakikalık değeri güne çevirdiğimizde 24 saatte 30-300 mg lık bir albümin miktarına karşılıktır.
Mikroalbüminüri özellikle Tip I diyabetli hastalarda yıl içinde en az 3-4 kez bakılmalıdır ve eğer bir kere pozitif bulunacak olur ise aralıklı olarak mutlaka test tekrar edilmeli ve mikroalbüminürinin kalıcı olup olmadığı izlenmelidir. Mikroalbüminüri ölçümü için laboratuvarlarda yapılabilecek çok hassas ölçümlerin yanısıra hastaların kendi kendilerine de kullanabilecekleri test yöntemleri bulunmaktadır. Bütün bu ölçümler için idrar;
Herhangi bir andaki idrar (mikroalbüminüri için pek uygun değildir), Gece boyu toplanacak idrar, 24 saatlik toplanan idrar.

alıntı