Kemik İliğinde Özlenen Başarı

İlik naklinde özlenen başarı

Ülkemizde sağlık hizmetinin birçok alanında adını sıkça duyuran Yeditepe Üniversitesi Hastanesi pek bilinmeyen uluslar arası bir başarının da ev sahibi. İlik nakli alanında dünyada isim yapmış birçok uzmandan oluşan bir ekibe sahip olan hastane, başarılarını sadece uygulamadaki rakamlara dayandırmıyor. İlik nakli konusunda dünyanın birçok önemli merkezinde yıllarca çalışmış olan ekip üyeleri ülkemizde pek alışık olmadığımız gizli bir başarıya da sahip.
Prof. Dr. Yener Koç başkanlığındaki ekip üyeleri uluslar arası pek çok bilimsel yayında makaleleriyle isim yapmış durumdalar. Ekip üyeleri geçtiğimiz yıl sekizi uluslararası yayınlarda olmak üzere toplam 24 bilimsel makale ve araştırmaya imza atmışlar.

Transplant ekip sorumlusu ve kurucusu olan Prof. Dr. Yener Koç, 2004 yılından buyana Avrupa Birliği Kemik İliği Nakli Müfettişliği (JACIE) görevini sürdürüyor. Prof. Dr. Yener Koç ile kendisinin ve ekibinin son dönemde yaptığı çalışmalarla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdik.

Türkiye’de birçok ilik nakli merkezi olmasına rağmen, yaşanan en büyük sıkıntının bağımsız bir ölçme ve değerlendirme merkezinin yokluğu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Koç, “Bir hasta ilik nakli yaptırmak durumunda kaldığında doğru seçim yapmakta zorlanıyor. Çünkü hangi merkezin ne oranda başarı sahibi olduğunu öğrenebileceği bağımsız bir bilgi kaynağına ulaşamıyor. Bunun yanında hekimlerde hastalarını hangi merkeze göndermeleri gerektiğine pek kolay karar veremiyorlar. Bu da çoğunlukla hastanın aleyhine sonuçlanıyor. Yayın yapmayan tedavi verilerini açıklamayan merkezlerin başarıları tartışmaya açıktır” diyor.

“Burada önemli olan bir diğer konu ise transplantasyon sayısıdır. Örneğin yılda 10’dan az transplantasyon yapan bir merkez AB transplantasyon merkezine kabul edilmiyor. Bir yılda 40’ın üzerinde nakil gerçekleştiren merkezler AB kriterlerine göre majör merkez statüsüne sahip oluyorlar” diyen Prof. Dr. Koç sözlerini söyle sürdürüyor: “Yakında ilik nakli konusundaki veri ve araştırmalarımızı ABD’de yapılacak olan ilik nakli kongresinde sunacağız. Sunumumuz dünyadaki ilk 150 sunum arasına kabul edildi. 15 aylık bir merkez olmamıza rağmen ekibimiz on yılın üstünde uluslar arası deneyime sahip. Hastanemizde şu ana kadar bir yılda 45 ilik nakli operasyonu yapıldı. Ancak ekibimizin toplamda 1100’ün üzerinde ilik nakli tecrübesi bulunuyor.”

Türkiye’de allojenik ilik naklinde ölüm riskinin yüzde 30 civarında olduğunu belirten Prof. Dr. Koç, “Ülkemizde otolog ilik naklinde ise ölüm riski yüzde 15’tir. Bu oranlar ne yazı ki dünya ortalamasının üstündedir. Dünya ortalaması, allojenik ilik naklinde ölüm riski yüzde 17 ve Otolog ilik naklinde ise ölüm riski yüzde 5 civarındadır. Bizim merkezimizde ise otolog ve allojenik ilik naklinde şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz 45 operasyonda yüzde 0’dır. Bu küçümsenmeyecek uluslararası bir başarıdır. Bu başarıda hem ekibimizin birikim ve tecrübesinin, hem öğretim üyesine 24 saat ulaşılabilmesinin, hem de hastanemizin sistem ve donanımının büyük payı vardır” diyor.

Stem Hücre Transplantasyon Ünitesi

Yeditepe Üniversitesi Stem Hücre Transplantasyon Ünitesi’nin Ekim 2005 tarihinden itibaren düzenli bir şekilde otolog ve allojenik kök hücre nakillerini uygulamaya başladığını belirten Prof. Dr. Koç, “Ünitemiz halen Amerikan Kan Bankaları Birliği (AABB), Uluslararası Hücresel Tedavi Birliği (ISCT) ve Amerikan Kemik iliği Nakli Birliği’ne (ASBMT) kuruluşlarına üyedir. Ekibimiz Ocak 2006 tarihinde Avrupa Kemik İliği Nakli Birliği’ne (EBMTR)’a üye kabul edilmiştir. Yeditepe Üniversitesi Transplantasyon ekibi, 4 Nisan 2006 tarihinde Avrupa Kemik İliği Nakli Birliği tarafından seçkin merkezler tarafından yapılabilen akraba dışı ilik nakli için akredite olmuş ve erişkin yaş grubunda Türkiye’de en sık akraba dışı ilik nakli yapan merkez konumundadır” diye konuştu.

Merkezlerinin bir diğer amacının hematopoietik stem hücre transplantasyonu alanında uluslararası düzeyde hizmet ve eğitim vermek olduğunu belirten Prof. Dr. Koç, “Ekipte kök hücre nakli takibinde deneyimli hemşireler ve koordinatörler bulunuyor. Merkezimizde ayrıca yüksek teknolojiye sahip kan bankası, aferez ve fotoferez üniteleri yer almaktadır. Kök hücre nakli yapan birçok kurumdan farklı olarak, ünitemizde yüksek başarı oranına sahip yüksek doz ardışık tedavi ile otolog kök hücre nakli ve düşük yan etki ve kısa yatış süresi ile uygulanabilen mini-allojenik kök hücre nakilleri uygulanmaktadır” derken Türkiye’de ilik nakli merkezlerinin ve ilik bankacılığının desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.