Düşük testinde ciddi bir yanlış

20907961rj3 - Düşük Testinde Ciddi Bir Yanlış

Bağışıklık sisteminin dizginlenmesine ve gebeliğin ilk evrelerinde sürekli düşük yapan kadınların sorununa sözde bir çözüm getirilmesine yarayan pahalı yöntemlerin temelinde ciddi bir yanlışlık olduğu anlaşıldı.

Tartışmanın odağını doğal öldürücü hücreler (NK) adıyla bilinen bağışıklık sistemi hücreleri oluşturuyor. Daha önceki araştırmalar anneye ait NK hücrelerinin embriyonun en dış katmanlarında yer aldığını ve bunların büyük bir çoğunluğunun düşüklere yol açtığını ortaya koymaktaydı.

Bu da kandaki NK hücre düzeylerini ölçen testlerin giderek daha çok uygulanmasına yol açtı. Bu tür "periferal" NK hücrelerinin aşırı düzeyde olduğu kadınların bağışıklık sistemlerini bastırmak ve dölyatağındaki öldürücü hücre sayısını azaltmak amacıyla kadınlara genellikle steroitler ya da immunoglobülinler öneriliyordu.

Ne var ki, Londra Imperial College uzmanlarından Raj Rai ve arkadaşları öldürücü hücrelerle ilgili bu deneylerin muhtemelen hiçbir işe yaramadığına inanıyorlar.

405 kadın denek

Daha önce sürekli düşük yapan ve gebe olmayan 405 kadından kan örnekleri alan Rai ve arkadaşları deneklerindeki periferal NK sayısında, yumurtlama döneminde artan dölyatağı öldürücü hücrelerinin tersine, adet dönemlerine bağlı olarak herhangi bir dalgalanma meydana gelmediğini ortaya koydular. Bu da dölyatağındaki öldürücü hücre düzeylerindeki değişimlerin kana yansımadığını gösteriyor.

Bu görüşünü kan örnekleri alınan 23 kadının dölyatağından da parça almak suretiyle kanıtlayan ekip, dölyatağındaki öldürücü hücrelerle periferal NK hücreleri arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığına tanık oldu.

Rai ekibi geçmişte sürekli düşük yapan 67 kadını da inceledi ve sonuçta art arda gebe kalan ve sağlıklı bebekler dünyaya getiren kadınlardaki periferal hücre sayısının sürekli düşük yapan kadınlardakinden hiç de farklı olmadığını ortaya koydu.

Yeterli gösterge değil

Rai kandaki öldürücü hücre sayısını belirleyen deneylerin gebelik sürecinin akışı konusunda yeterli bir gösterge olmadığına dikkat çekiyor.

Düşük yapma olasılığının belirlenmesinde öldürücü hücrelerin sayısından çok, bunlara özgü kimi özelliklerin etkili olduğu yönündeki kanıtlar giderek yoğunluk kazanıyor.

IVF uygulamasının ardından kendilerine embriyo aktarılmasını bekleyen kadınlardan periferal NK örnekleri alan Kanada Queen’s Üniversitesi’nden Anne Croy sürekli düşük yapan kadınların hücrelerindeki "yapışkanlık" özelliğinin normal bir gebelik süreci yaşayıp bebek dünyaya getiren kadınlarınkine kıyasla daha az olduğunu ortaya koydu.

Bu da, kan örneklerinde hücrelerin yapışma yetisini belirleyen deneylere ağırlık verilmesi olasılığını doğuruyor.