Vücut sarayımızda farkında olamadığımız nice bölgeler var ki bunları seyrettiğimizde hayrete düşmekte ve bu sarayın san'atkarını düşünmekteyiz. Resim 1'de parmak izi çizgisinde bir santimetre kare içinde 300' den fazla sayıdaki gözeneklerdan birinin 2400 defa büyütülmüş hali görülüyor. Gözenekler derin bir mağarayı andırıyor. Kolay farkedilebilmesi için yeşil renge boyanmış yuvarlaklar cilt ve kana karışarak çeşitli iltihaplar meydana getiren (stafilokok cinsi) bakterilerdir.

Resim 2'de ise kemik dokusunun içine kanın nasıl süzülerek girdiğinin 40 defa büyütülmüş şekli görülüyor.Resim3'de ki fotoğrafda bir mantar gibi görülen yuvarlaklar,tad almamızı temin eden tomurcuklardır. Dilin en üst sathındaki hücreler durmadan yenilenir. Bazen de dilimizin üzerinde beyaz bir tabakanın meydana geldiği görülür. Bu durum hazım bozukluğu veya diğer bir rahatsızlık sebebiyle dil üzerinde hücrelerin zamanında yenilenmemesi ve bakterilerle karışmasından meydana gelir.
Akyuvarlarla dışarıdan içeriye girmek isteyen mikroplar arasında, biz farkında olmadan amansız bir savaş sürer gider. Resim 4'de bir akyuvar ve farkedilebilmesi için yeşil renge boyanmış olan stafilokoklar görülüyor.

Herşey bir baş döndürücü âhenk için yoluna devam eder gider de, insanoğlu ya bunu farkeder veya etmez..!2631zq6 - İnsan Vücudundan Harikalar