Meme kanserinden kurtulan hastaların yüzde 90 erken evrede tanı konulan gruptur. Kadınların kendilerini doğru bir şekilde muayene etmeleri önemlidir.

Meme kanseri günümüzde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hastalıktan tam anlamıyla kurtulan hastaların yüzde 90'ı erken evrede tanısı konulan gruptandır. Erken tanıdaki en önemli basamak kadınların düzenli ve doğru bir şekilde kendilerini muayene etmeleridir. Kendini muayenede saptanan her anormal bulgu doktora danışılmalı, hiç bir şikayeti olmayan ve muayenede anormal bir durum saptamayan kadınlar bile belli aralıklarla doktor muayenesinden geçmelidir.

ORGANLARA YAYILIYOR

Hastalığın tanısı konduktan sonra tedavi planını belirlemede hastalığın evresi yani vücuda ne kadar yayıldığının ortaya konması en önemli basamaktır. Bunun için bu kanserin en çok yayılmayı sevdiği lenf bezeleri, akciğer, karaciğer, kemik yapıları ve beyin gibi organları farklı tekniklerle görüntülemek şarttır.

EKİP TECRÜBELİ OLMALI

Bundan sonraki basamak bu bilgiler ışığında meme kanserinin tanısı ve tedavisi konusunda tecrübeli olan bir ekip tarafından hastanın detaylı olarak değerlendirilmesi ve tedavi planının belirlenmesidir. Operasyon (cerrahi tedavi), kemoterapi (ilaç tedavi), radyoterapi (ışın tedavisi) ve hormon tedavisi seçeneklerinden biri, birkaçı veya hepsi değişik sıralamalarla önerilebilir.