- Canlı doğumlardaki bebek ölüm oranı
Erkeklerde %11 kızlarda %8

- Düşük doğum ağırlıklı bebekler
Doğumların %8'i

- Kadınların yaşam süresi, erkeklerin yaşam süresine göre ortalama 7 yıl daha uzun

- Yetişkin okur-yazarlık oranı
kadınlarda %68, erkeklerde %86

- Kişi başına sağlıklı su kullanım miktarı
Yıllık 433 mm3

- Kişi başına düşen yıllık milli gelir
1780$ (1991)

- Merkezi harcamalarda sağlığa ayrılan pay
%3- %5