Narsisizm kendini beğenmişlik hastalığıdır. Narsist kişilerde şu özellikler bulunur:

1. Dinlemezler: Her şeyi bildiklerine inanırlar. Narsist bir kişi eğer bir
kurumun üst yöneticisi konumundaysa yönetim toplantılarında, bir ya da
iki ast elemanla yapılan toplantılarda hep o konuşur, diğerleri dinler.

2. Empati kurmazlar: Narsistlerde empati yani başkalarının ne hissettiğini
anlama yeteneği gelişmemiştir. Son derece benmerkezci düşünürler.

3. Kendilerini her şeyden çok severler: Kendini beğenmiş kişiler
başarılarını, yeteneklerini abartırlar. Kendilerini farklı ve özel bir kişi
olarak algılarlar. Kendilerini her şeyden çok severler.

4. Eleştiriye kapalıdırlar: En dostça eleştiriden bile rahatsız olur ve
kendisini eleştirenleri düşman kabul ederler.

5. Vefasızlık ve nankörlük normaldir: Kullandıkları kişiyle işleri bitince ona
sırtlarını döner, vefasızca davranırlar. Vefasızlık ve nankörlük kendini
beğenmişlere göre normal davranışlardır.

6. İnsanlara değer vermezler: Her başarı onların eseridir. Her türlü başarı
onun öngörüsü, zekâsı, oluşturduğu stratejisi, güç ve kararlılık sayesinde
kazanılmıştır.

7. Zenginlik, başarı, güç, ihtişam ararlar: Devamlı takdir edilme, itibar
görme, iltifat arayıp durma çabasındadırlar. Övgü, kendini beğenmişlerin
besinidir.

8. Amaçları, hayran kitlesi oluşturmaktır: Kendini beğenmiş kişiler
muhatap aldığı kişiyi kendilerine hayran etmeye çalışır.

9. Hem kıskanır, hem kıskanıldığını düşünürler: Başkalarını kıskanır,
başkalarının da kendilerini kıskandığına inanırlar. Kendi amaçlarına
ulaşmak için başkalarının zayıf taraflarını kullanırlar. Son derece
menfaatçidirler.


PROF.DR.RAMAZAN YİĞİTOĞLU - Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi