TESTİS KANSERİ GENÇ SEVER...

d42ce690ac99034d98d91b1oc5 - TEstis Kanseri Genç Sever!..
Bir erkeğin tüm yaşamı boyunca testis kanserine yakalanma oranı binde 2'dir. En sık olarak 15 ila 35 yaşları arasındaki genç erkeklerde rastlanır.

Testis kanseri belki de kanserlerin en iyisidir! Özellikle erken dönemde teşhis edildiği zaman tamamen tedavi şansı ve hastalığın ortadan kaldırılma olasılığı çok yüksektir. Ancak maalesef hastalar ortalama 3-4 ay gecikmeyle başvurur. "Testis tümörünün üstüne güneş doğmaz" deyişi de kanserin saptandığı gün ameliyat edilmesi gerektiğini belirtir. Bu tedavi yumurtalığın tamamen alınmasıdır. İşin en zor yanı belki de ilk andır. Yumurtalığında hafif bir ağrı veya başka önemsiz bir yakınma ile gelmiş olan genç bir adama, yumurtalığının hemen o gün alınacağını söylediğinizde, neler hissedebildiğini kendisinden sonra herhalde en iyi doktoru bilir. Testisten kaynaklanan kanserler, erkeklerdeki kanserlerin yüzde 2'sini oluşturur. Bir erkeğin tüm yaşamı boyunca testis kanserine yakalanma oranı ise "binde 2"dir. En sık olarak 15 ile 35 yaşları arasındaki genç erkeklerde rastlanır. Daha az olarak da 50-60 yaşları arasında ve çocukluk çağında görülür.

Nedeni: En sık bilinen nedeni, yumurtalığın torbadaki normal yerine inmemesidir. Ana rahmindeyken, çocuğun testisleri karnının içindedir. Doğum sıralarında, testisler torbaların içindeki normal yerlerine inerler. Testisleri inmemiş hastalarda normale göre 25 misli kanser riski vardır. Bu yüzden, testisleri normal yerinde olmayan çocukların yumurtalıklarının 1 ila 2 yaşı arasında indirilmesi gerekir. Bu özellikle ilerde kısırlık oluşmaması için de önemlidir. Testis kanseri olan hastaların yarısında inmemiş testis öyküsü bulunur. Sağ testiste biraz daha fazla görülür. Her iki testiste birden oluşma olasılığı yüzde 2'dir Ayrıca, testisteki çeşitli enfeksiyonlar ve iltihaplar ile travmanın kanser gelişimini tetikleyebileceği düşünülmektedir. Gebelikte, özellikle kadınlık hormonu içeren bazı ilaçların kullanımı da riski arttırır. Irkların etkisi de görülmektedir. Örneğin İskandinavya'da yüksek, Afrika ve Asya'da düşük oranda görülür.

Testis tümörünün belirtileri: Hastaların yarısında ağrısız bir şişlik veya sertlik olur. Testiste büyüme görülebilir. Bir kısım hastada yumurtalıkta ağrı veya duyarlılık söz konusudur. Bazen de testiste ayrı bir kitle ve künt ağrı olur. Torbada ağırlık hissi veya testisin aşağı çekilme hissi olabilir. Testis tümöründe hastanın şanssızlığı, bu şikayetlerin çok belirgin ve şiddetli olmamasıdır. Bu nedenle hastalar hem zorlanmadıklarından hem de günlük hayatın koşturmacasından doktora hemen gidemezler. Bir kısmında da korku veya çekingenlik rol oynar. Sonuçta 3-4 aylık bir gecikme önemli sorunları hazırlar. Hastalar üroloji uzmanına başvurduğunda, yarısından fazlasında kanser testis dışına çıkmış durumda olur. Çoğunda da uzak yerlere atlamıştır