Geliştirilen yeni bir teknikle, beyin ve omurilikteki hücreler onarılabilecek .

43062co2 - Beyin ve omurilikteki hücreler onarılabilecek
w250 - Beyin ve omurilikteki hücreler onarılabilecek

Beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasarı tersine çevrilebilecek. İki yeni araştırma, merkezi sinir sistemi hücrelerinin yeniden gelişimini durduran 2 biyolojik mekanizmanın nasıl geçersiz kılındığını gösteriyor.

İlk araştırmada birinci engel sinir gelişimini önleyen genler keşfedildi, ikincisinde ise sinir gelişimini bastıran kimyasal sinyaller bulundu. Science dergisinde yayınlanan ilk çalışmada, Harvard araştırmacıları sinir hücrelerinde büyük gelişme yolağını engelleyen PETN isimli bir gen keşfettiler. Genetik yapısı değiştirilmiş ve bu genden yoksun fareler yarattılar. Normalde, yetişkin farelerin optik sinirlerindeki aksonlar yok edildiğinde yeniden canlanmadı. Fakat PTEN'den yoksun olan farelerde, nöronların yüzde 50'si hayatta kaldı ve optik sinirdeki aksonların yaklaşık yüzde 10'u yeniden büyüdü. (28 günde 4mm kadar)

İkinci araştırmanın lideri Marc Tessier-Lavigne of Genentech, omurilikteki bir akson bölündüğü zaman gelişmiş bir koni filizleniyor. Gelişen koninin üzerindeki ince sensörler kimyasal sinyalleri topluyor. Parmaklar gibi vücudun dış kısmındaki sinirlerde, sinyaller aksonlara kendisini tamir etmesini söylüyor. Fakat merkezi sinir sisteminde, kimyasal sinyaller gelişmeyi bastırıyor. Çalışma grubu, PirB diye isimlendirilen, sinir hücrelerini sarmalayan ve miyelin kılıfının içinde bulunan bir protein buldular. PirB rasaptörünü engelleyerek, hücre kültürleri içinde tekrar çoğalan sinir hücreleri elde ettiler.

Yeni çalışmalar farelerde ve hücre kültürlerinde yürütülmesine rağmen, bilim adamları buna benzer mekanizma insanlarda da çalıştırılabileceğine inanıyorlar.