• Pulmoner Hipertansiyon Nasıl Teşhis Edilir?
Bugün halen Pulmoner Hipertansiyonun teşhisi, bir muammadır. Teşhisin konulması, ortalama istatistiksel olarak 2.5 yıllık bir gecikme ile yapılmaktadır. Hem kalpte, hemde akciğerde bir deformasyon (arıza) olması, çoğu zaman yanlış teşhis konulmasıyla sonuçlanır. Genellikle konulan teşhislerin doğru çıkmaması ile, yapılan yanlış teşhisler elenerek, en son bu tanı konur.

En doğru teşhis sağ kalp kateterasyonu sonucunda konulmaktadır.

Genellikle hastalar nefes darlığı şikayeti ile ilk kez hastaneye başvururlar. Özellikle, hastalığın ilk evreleriyse, belirtiler belirgin olmayacaktır. Doktor arkadaşımız, ailemizin tıbbi özgeçmişini sorgulayacak, sigara kullanıp kullanmadığımızı yada diyet yapıp yapmadığımız soracak. Sonra ciğerlerimizi ve kalbimizi dinleyecektir. Hasta genç ise genellikle astımdan şüphelenilecek. Astım ile ilgili tetkikler yapılacaktır. Yaşı ilerlermiş olan hastalarda ise yaşadıkları nefes darlığı, bayılma ve baş dönmesi şikayetleri bir kalp hastalığı ile ilişkilendirilecektir.


 • 1) Fiziksel Muayene:

  Rutin, sağlık taraması ile PH’nun teşhis edilmesi oldukça zordur. Genellikle tanı konulamaz. PH’nun belirtileri, birçok hastalığın belirtileri ile benzerlik gösterdiğinden, kişisel veya ailenin tıbbi geçmişi önem kazanmaktadır.

  Eğer kişi şanslıysa, ve konusunda uzman bir doktora gitmişse, doktor şu incelemeleri yapacaktır;

  Steteskopla alışılmışın dışındaki kalp seslerini dinlerken, pulmoner bileşenlerdeki artış, ikinci bir kalp sesi olarak duyulacaktır (Pulmoner valf’in; kapakçığın açılma sesi). Bazen presistolik kısa bir üfürüm de alınır; pulmoner akışa ait ses, sistolik üfürme; kanın triküspit kapağa geri akarken çıkardığı ses ve hafif bir gümbürtü; sağ ventrikül (karıncık) dolarken, karıncığın zayıf olduğunu gösterir. Bu kadar detay bilgi niye diye soracak olursak, doktora bilinçli bir hasta olarak, sistolik bir üfürmemizin olup olmadığını sormak bile PH tanısı için önemli sayılabilecek bir zamanı, bize kazandırabilir.

  Sağ karıncığın genişlediğini veya sağ karıncığın üzerinde alanda yer alan göğüs kemiklerindeki yükseltiyi, (parasternal lift; parasternal bölge; şekilde gösterilen resmin, 3 numaralı bölgesi. Yani, göğüs kafesinin ortasında, kalbin üzerine denk gelen bölgenin, hafif sağı. 2. kaburganın sonundan başlayan ve 5. kaburganın başında sonlanan bölgedir. Sağ kalpteki büyüme, kalbin üzerine denk gelen kaburga kısımlarında dışarıya doğru bir bombe oluşmasına neden olur.)

          • parasternal01 - Pulmoner Hipertansiyon Nasıl Teşhis Edilir?

  karaciğerdeki büyümeyi, karın bölgesindeki şişkinliği (assit; sıvı toplanıp toplanmadığını), ayak bileklerinde ve bacakların aşağısında oluşan ödemi, boynumuzdaki juguler damardaki genişlemeyi, fiziksel muayene ile doktor tespit edecektir. Sonra dokror muhtemelen, uzun süreli kandaki düşük oksijen satürasyonu nedeniyle tırnak yataklarında oluşan siyanoz (kandaki düşük oksijen satürasyonu neticesinde yetersiz oksijene bağlı mukoza ya da yumuşak dokularda, dudaklar örneğin ve parmak uçlarında oluşan morarma. İki türü vardır. Santral siyanoz; kalp ya da akciğere bağlı hastalıklara bağlıdır. Mukozalarda dahil olmak üzere vücutta yaygın siyanoz vardır. Periferik siyanoz; dolaşım bozukluğundan kaynaklanır. Dolaşımın hızlı olduğu yerlerde siyanoz yokken, dolaşımın yavaşladığı yerlerde siyanoz görülür. Periferik siyanoz, ısıtmakla kaybolurken, santral siyanoz kaybolmaz. Periferik siyanozda mukozalar normaldir.) ya da çomak parmak; (resimdeki parmak uçlarında meydana gelen şekil bozuklukları) oluşumlarına bakacaktır.

  CP01 - Pulmoner Hipertansiyon Nasıl Teşhis Edilir?

  Uzmanımız, şüphelerini somutlaştırmak için bir sonraki aşamada, bizden göğüs röntgeni isteyecektir.

  2) Göğüs Röntgeni:

  Bu röntgen ile uzmanımız, öncelikle kalbimiz ne kadar temiz, içimiz ne kadar fesat ona bakacaktır. Yani kalp ve ciğerlerimizin temiz olup olmadığına bakacak. PH’li hastalara, özgü anormallikleri tespit edecektir.

  Kalp genişlemiş, özellikle sağ karıncıkta büyüme olmuş ve kalp kasları kalınlaşmış. Bu kalpteki anormal büyüme, kalbin bir tarafa yaslanmasına neden olacaktır. Pulmoner arterler genişlemiş (sağ karıncıktan kalbe giden ana pulmoner arterde, arterin ilk sağ ve sol dallarında genişleme). Eğer röntgende, akciğerdeki incecik, periferal (çevreleyen) damarlar gözükmüyorsa (ya da anjiyoda). Akciğerdeki damarlar, ağacı andırır. Bu ince kan damarlarının yok olması, budanmış bir ağaç izlenimini verir. Röntgende bu tablo, PH’nun bir belirtisidir.

  Eğer hasta erken dönemdeyse, bu belirtiler çok zayıf olacağından farkedilmeside güç olacaktır. Uzmanımız bir sonraki aşamaya geçip, EKG yani elektrokardiyograma bakacaktır.

  3) Elektrokardiyogram (EKG):

  Üzerimizdeki belirli yerlere yapıştırılan elektrodlar aracılığıyla, kalbin gönderdiği elektriksel hareketler kaydedilerek, kalbin nasıl çalıştığı hakkında doktorlara fikir veren basit ama PH, nun tespitinde önemli bir testtir. Ancak, tek başına yeterli değildir. PH’li hastaların EKG’leri, sağlıklı kalplerin EKG’lerinden belirgin bir şekilde farklıdır. Tablodan özetle şu çıkar, alışılmışın üzerindeki yüksek tansiyon sebebiyle, sağ kalpte büyüme. Doktorumuz çıkan bu tablo ile ilk kez PH’den şüphelenmeye başlayacaktır.

  4) Kan Testleri:

  Hepimizin yaptırmaktan en çok hoşlandığı sağ kalp kateterayonu veya anjiografiden sonra gelen bu testlerle, kanımızdaki oksijen miktarına (arter kan gazları) karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına (PH’dan kaynaklanan basınç ya da kısıtlı kalp debisi, bu organlarımıza zarar verebilir), herhangi bir bağ dokusu hastalığımız olup olmadığına (lupus ve skleroderma gibi), tiroid problemlerine, enfeksiyon taramalarına, HIV antikoru olup olmadığına bakılır.
  Eğer, kırmızı kan hücrelerimiz çoksa (polisitemya), vücudumuz az oksijeni telafi etmeye çalışıyordur. Eğer karbondiyoksit miktarı çoksa, gerekenden yavas veya derinligi az nefes almaktan kaynaklanıyor olabilir. Bu duruma, hipoventilasyon denir. Hipoventilasyon, kandaki oksijen miktarını düşürürken, PH’nu tetikleyebilir ya da daha kötüleştirebilir. Henüz kan sıvılaştırıcılar kullanmaya başlamamışken, eğer kanımızın pıhtılaşmasında bir anormallik söz konusuysa, kan çok sıvılaşmış ve çok kanıyorsa, bir karaciğer problemini, düşük albumin seviyesini düşündürecektir.

  PH’lu hastaların oksijen konsantrasyonu düşük olur diye bir kaide yok. Genellikle düşük oksijen konsantrasyonu, hastalığın ileri safhalarında görülür. PH’lu hastada düşük oksijen konsantrasyonu, hastanın kalbi kanı, sağ tarafın arkasından sol tarafa veya akciğerlerin hava keseciklerinin bypass (uğramadan geçilmesi) edecek şekilde şant (patolojide iki kanal, damar veya doku arasında normalde bulunmaması gereken bir bağlantının bulunması hali) şant yapmış olabilir. Bununla birlikte, ciddi PH’lu bir hastada oksijen satürasyonunun normal olmasıda mümkündür. Bir çok durum düşük satürasyona neden olabilir.

  Kandaki oksijen satürasyonu bir pulse oksimetre ya da nabız oksimetre denilen parmağa takılan mandalımsı bir aletle de ölçülebilinir. Derinin içersinden gönderdiği ışık ile kanın renginin ne kadar kırmızı olduğunu anlar. Kırmızı renk ne kadar yoğunsa, kırmızı kan hücrelerinde o kadar çok oksijen mevcuttur.

  Birçok hastada dinlenme sırasında oksijen satürasyonu normalken, hareket ve efor, güç sarfetmeye başladığında veya uykuda düşecektir. Doktorumuz bu durumu somutlaştıracak çalışmalar yapabilir örneğin, nabız oksimetre ile uyku çalışmaları. Bir çok hastada olduğu gibi bir düşme tespit edildiğinde, düşmenin gerçekleştiği durumlarda hareket, efor, uyku durumlarında dışarıdan tamamlayıcı oksijen tesavisi uygulanmaya başlanır. Yani ne yaparken oksijen satürasyonumuz düşüyorsa, oksijen kullanarak onu yaparız.

  2002’deki Uluslararası Pulmoner Hipertansiyon Konferansı’ndaki bir panelde, hastanın biri doktorlara şu soruyu yöneltmiştir. “Oksijen kullanmama rağmen neden nefes darlığım geçmiyor ?” Doktorlar; “Her ne kadar, nefes darlığı ya da nefesin yetmeme durumu, sağ kalp yetmezliğine ve kalp debisine bağlıymış gibi gözüksede, kırmızı kan hücrelerinin ne kadar oksijen depolayabildikleri de bir o kadar önemlidir. Örneğin, merdiven çıktığımız zaman, kanımız tamamen oksijenle doluyken, kan akışı nefes darlığını önlemek için yeterli oksijeni vücudumuzda ihtiyaç olan bölgelere taşıyamaz." diye cevaplamışlardır.

  Bu sefer uzmanımız, egzersiz testlerinin yapılmasını isteyecektir.

  5) Egzersiz Testleri :

  Hastalara uygulancak çok çeşitli egzersiz tesleri mevcuttur. Kimi hastalara yürüyüş bantında yürümeleri istenir.Bu yürüyüş sırasında ağıza ve burna bir maske takılır. Hastanın oksijeni ne kadar verimli kullandığı ölçümlenirken, aynı zamanda bu test, hastanın kalp ve akciğerinin durumu hakkında doktorlara bir fikir verir.

  Altı dakika yürüyüş testi, en çok uygulanan test olup hem basit hemde maliyeti son derece düşük bir testtir. Bir koridorda hastanın 6 dakika boyunca ne kadar uzun yürüdüğü ölçülür. Bir başka yürüyüş testinde her on metrede yürüyüş temposunu artırarak hastanın taki nefessiz kalana kadar yürümesi istenir. Her iki testtede, hastanın kanındaki oksijen miktarı moniterize edlir. İzlenir. (Nabız okismetre). PH’li hastalarda, oksijen değerleri normal hastalara kıyasla çabucak düşecek ve nefessiz kalacaklardır. Hastalığın hangi aşamada ve ciddiyeti konusunda doktorlara fikir verir. Ayrıca bu testler ilaç tedavisinin etkinliğinin ölçümlenmesinde de kullanılırlar. Sonra hekim solunum fonksiyon testti isteyecektir.


  6) Solunum Fonksiyon Testi :

  Hastaların derin nefes alıp bir boruya üfleyebildikleri kadar hızlı üfledikleri bir dizi testtir. Çıkan sonuçlar, sağlıklı aynı yaş grubundaki aynı boydaki insanların değerleri ile karşılaştırılırlar. Doktora bu test hava yollarının normalden dar olup olmadığını konusunda fikir verir. PH’li hastalarda, hava yolları normaldir. Akciğer kapasite testi, doktora ciğerlerin normal hacimde olup olmadığı konusunda fikir verir. Difüzyon testide, doktora oksijenin hava yollarından kana ne ölçüde karıştığı hakkında fikir verir. Bazen uyku çalışmaları istenir. Kan testleri bölümünde de bahsi geçmişti. Bazı hastalarda akciğer performansı uykudayken, uyanıkken gösterdiği performansın altında seyreder. Oksijen satürasyonları (kandaki oksijen miktarı) düşer. Bu durum hastanın PH seyrini kötüleştiren bir durumdur. Hasta yatarken dışarıdan oksijen takviyesi almak zorundadır. Son olarak uzmanımız tam teşhisi koymak üzere sağ kalp kateterasyonu ister. Şüpheler artmış artık tanı koyma zamanı gelmiştir. Doktorumuz, bizde EKO isteyecektir.

  7) Doppler Ekokardiyografi :

  EKO’yu yapacak kişiye, mutlaka PH şüphesi ile takip edildiğinin bilgisinin verilmesi çok önemlidir. Eğer bu bilgi verilmezse, teksniyen sağ kalp etkileşimlerini yakalayamayabilir. Bu işlem acısız olmasıyla birlikte, tanı için bir ön hazırlıktır. Hastalığın teşhisinde sonrada hastalığın seyrinin takibinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Kaliforniya, San Diyago Üniversitesi bünyesindeki, Gordon Yung ve Lewis Rubin’in 2002 yılının şubat ayında, “Journal of Respiratory Disease” (Solunum hastalıkları dergisi)’de yayınladıkları makalede “Hastalarda PH’dan şüphelenildiğinde, göğüs röntgeni çekilmesi ve EKO yapılmasının gerekliliği” vurgulanmıştır.

  Doppler Ekokardiyografi, hastada PH’a neden olan konjenital kalp hastalığının olup olmadığını da gösterir. İşleme karanlık bir oda da, cildimizin üzerine bir kaç elektrod konularak başlanır. Sistemden iletilen sesler organlara çarparak geri gelir, buna eko denir. Cihazın, eko olarak gelen sesleri daha iyi yakalayabilmesi ve de göğsümüzün üzerinde rahatça kayarak hareket edebilmesi için göğsümüzün üzerine bir jel sürülür. Sonra yan yatarız. Göğsümüzün üzerinde dolaştırılan cihaz, ses gönderir (ultrasound; ultrason yani ultra ses), ve gelen ekoları alır aynen mikrofon gibi. Sonra bu sesler gelişindeki gecikme vs gibi etkenlerle, şekillendirilerek resimlendirilirler. Sonar gibi.

  Bazı durumlarda hastalarda PH eforla ortaya çıktığında EKO efor ile yapılır.
  Gönderilen yüksek frekanslı ses dalgalarının her hangibir zararı yoktur. Röntgen gibi radyasyona maruz kalmayız. Vücudumuza iğne gibi giren herhangi bir şeyde olmadığı için, bu prosedüre noninvasivgirişimsel olmayan) prosedür denir. EKO sırasında gözlemlenen anormallikler kaydedilebilinir yada fotoğraf gibi çıktısı alınabilinir. Mesela kalbin sağ odacığındaki genişleme, sağ karıncığın duvarındaki kalınlık, kalbin yapısal anormallikleri (kalp kapakçıklarında daralma ya da konjenital kalp hastalıkları), kalbin çevreleyen anormal miktardaki sıvı, gibi.

  Daha öncede belirttildiği gibi, sağ kalpteki büyüme ve etkinliğinin zayıflaması. Kalp bir kas, her kas gibi çok çalışan kaslar gelişir. Dolayısıyla sağ kalp duvarındaki kalınlaşması. Sağ karıncıkla sol karıncığı birbirlerinden ayıran duvar sol kalbe doğru genişlemişse. Olması gerekenden daha küçük bir sol kalp, ciddi PH’nun belirtileridir.

  EKO, aynı zamanda sağ kalbin iyimi, kötümü çalıştığını gösterir. Kesin olmamakla birlikte tahmini bir kalp debisi de ölçümlenir. Kalp kapakçıklarından geçen kan miktarı da ölçümlenir. Örneğin, PH’lu bir hastanın sağ kalbi büzüldüğünde, kanın tamamı pulmoner arterlere gitmez, bir kısmı kaçar ve sağ atriyumdaki (atriyum; kalbe gelen kanın ilk olarak toplandığı odacıklardır. Sağ ve sol olmak üzere iki adet atriyum vadır. Sağ atriyum kirli kanın, Sol atriyum ise akciğerlerden gelen temiz kanın biriktiği odacıklardır. Atriyumlar kendilerine gelen kanı ventriküllere karıncıklara) iletirler.) triküspit kapağa doğru geri akar. Doppler prensibi ile PH’un seyrinin, ne kadar ciddi olduğu tahmini olarak hesaplanır. Kaçan kanın hızı, odacık ile karıncık arasındaki basınç farklılığına bağlıdır. Bu basınç farklılıkları pulmoner arterin basıncının şiddetti hakkında fikir verir.

  Yani olayı şu şekilde canlandırabiliriz. Bende oluyordu da, sizde de oldu mu bilmiyorum. Eskiden gençkene, tabii o zamanlar henüz PAH yok bizde, delikanlı adamız. Balon şişirirken, balonun içine basınçla hava üfleriz. Balon iyice şişince içindeki basınç artar. Bizim üflediğimiz nefesin sonlarına doğru üflediğimiz havanın basıncı düştüğünden, balondan ağzımıza hava kaçar. Yukarıda anlatılan kaçakta aynı nedenlerden oluşuyor. Özetle, PH yüksekseldikçe, triküspite’e kaçan kan miktarı artar.

  Yapılan testen sonra, sistolik pulmoner arter basıncının (PAP) ölçümlenmesi ile ilgili matematiksel hesaplamalar bir uzman tarafından yapılır. Bu ölçüm herkeste yapılamaz. EKO, bize tahmini bir PAP verir. Genellikle ortalama PAP (mPAP)’ın %30 ile %50 üzerindedir. mPAP’ı hesaplayabilmek için, diastolik PAP’ı da bilmek gerekir. Bu da kanın, pulmoner kapaktan kaçışı ile ölçümlenir ki bu durum triküspit kaçaklarından çok daha nadir görülür. İşte bu sebeplerden ötürü kesin tanı ve değerler için kalp kateterasyonuna yapılır.

  PH’lu hastalarda EKO için gerçekten bir uzmanlık gerekir. Örneğin, eğer sol atriyum çok büyümüşse, pulmoner venözde yüksek basınç vardır. Buda kalp kapakçığı problemlerinden veya konjenital kalp hastalıklarından kaynaklanır. Şant olup olmadığına bakılır. Damar yoluyla gönderilen tuzlu su ile kan akışının olmaması gereken yerler EKO ile bakılır. Mesela kalbin içindeki delikler gibi. Bu duruma şant (shunt) denir.

  Şant için doktorunuz belki daha detaylı bir inceleme isteyebilir. Bunun için yapılan tetkike, transösofageal EKO denir. İnce bir tüp ile boğazdan mideye inilir, burası kalbe yakın bir yerdir. EKO buradan yapılır. Riski düşüktür ve işlem sırasında verilen yatıştırıcı ve lokal aneztezi bu işlem sırasındaki sıkıntılarımız hafifletir.

  Dr. Rubin'in 19 Ocak 2007 tarihli sunumunda, "Ciddi pulmoner hipertansiyonlu hastaların EKO'ları sırasında ölçümlenen ortalama pulmoner arter basınçlarının doğruluğunun tartışılabileceği göz önünden bulundurulması gerekir." diyor. Bu tabloda sapma çok fazla olduğundan sonuç güvenilir değildir. Ancak, basınç dışındaki kontroller EKO ile başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Örneğin kalp duvarlarının kalınlığı vs. gibi.

  8) Sağ Kalp Kateterasyonu :

  PH’nun kesin tanısı sağ kalp kateterasyonu ile yapıldığından en önemli testtir. Genellikle kasık veya boyun bölgesinden ince bir hortum sokularak muhtelif bölgelerdeki kan basınçları kesin olarak ölçümlenir. Ameliyathane de, steril bir ortamda yapılır. PH’lu hastaların severek kendilerine yaptırdıkları pek hoş bir testtir. Başarılı bir testten 3 ve ya 4 saat sonra hastaneden çıkabilir, ertesi gün normal hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yapılan ölçümlerin en önemlileri aşağıdakilerdir.

  (
  • 1- Ortalama Pulmoner Arter Basıncı (mPAP):

   25mmHG’den yukarısı PH’dur.
   • 1.1 Ortalama sağ arter basıncı (mRAP): Sağ kulakçıkta basınç genellikle düşüktür. 5mmHg civarındadır. Eğer buradaki basınç 10mmHg’nin üzerine çıktıysa, kalp kanı verimli bir şekilde pompalayamamaktadır.

    1.2 Pulmoner Kapiller Oklüzyon Basıncı (PCWP, kama basıncı): Bu ölçüm doktora sol kalpteki basınç hakkında fikir verir. Buradaki basınçta düşüktür. 5mmHg civarındadır. Eğer buradaki basınç 10mmHg’nin üzerindeyse, bu durum doktora şunu ifade eder. Kalp bu yüksek basıncı aşarak ciğerlerden kalbe kan almaya çalışmaktadır.
    1.3 Kalp Debisi (Cardiac Output): Bu ölçüm doctora, kalbin bir dakikada ne kadar kan pompaladığını söyler. Eğer, kardiyak indeks 2 Lt/min/m2 altında ölçümlenmişse, kalbin, pompalaması gereken kan miktarının altında kan pompaladığını doktora söyler.

    1.4 Pulmoner Vasküler Direnç (PVR): Bu test, kanın ne kadar zorlukla ciğerler aktığı konusunda doktora fikir verir.

    1.5 Pulmoner Arter Oksijen Satürasyonu (Mixed Venous Oxygen Saturation): Doktorlar kateterden kan örnekleri alarak, oksijen satürasyonlarını ölçerler. Bu testle doktolar, organların ve kasların, kandan ne kadar oksijen alabildiklerini ölçerler. Satürasyonun %63’ün altında çıkması durumunda, hastanın odadaki havadan yeterli oksijeni temin edemediği konusunda, doktorlara fikir verir.   2- Akut vasodilatör testi : Mevcut imkanlar doğrultusunda, doktorlar pulmoner kan damarlarının esneklikliğini test ederler. Bu testte doktorlar damar genişleten ilaçlar kullanarak damarları genişleterek PH kırılganlığını sınarlar. Damar genişleyince diranç azalır. Direnç azalınca PH düşer.


   • -Bir maske aracılığıyla inhale (solunum yoluna gaz yoluyla) nitrik oksit verirler.

    - Intravenous Prostaglandins, damar yoluyla prostaglandinler gönderilir.

    - Intravenous Adenosine


9) Diğer Çeşitli Testler :

PH kompleks bir hastalık olduğundan daha ayrıntılı tanı için doktorumuz yukardaki testlerden başka testler de isteyebilir. Özellikle, diğer hastalıklar ile ilişkili PAH’lar için. Bunlar nelerdir?


 • - BT Bilgisayarlı Tomografi (CT or CAT scans): Bilgisayarlı bir röntgen cihazı, hızlı bir şekilde etrafınızda dönerek bir çok açıdan resimler çeker. Bu resimler daha sonra vücudumuzun detaylı 3-Boyutlu dilimlerine dönüştürülür. Normal röntgenin yakalayamayacağı ayrıntıları gösterir. Akciğerlerimizin geniş arterlerindeki kan pıhtılarını, kalbimizle ilgili bilgileri, akciğer hastalıklarını gösterir. BT taramaları, bazen PH’nun altında yatan sebepleri, başka hastalıklarıda tespit eder. Örneğin pulmoner fibrozis (geçirilmiş solunum yolları ve akciğer doku hastalıklarının neticesinde meydana gelen bağ dokusu artışı pulmoner fibrozis olarak adlandırılır. Bu hasarlı doku üzerinde akciğer kanserleri daha sık olarak görülmektedir. Tüberküloz, kronik bronşit, bronşektazi, amfizem, enfarkt, kronik abse ve organize pnömoni gibi akciğer hastalıkları pulmoner fibrozise neden olabilir.), amfizem, tıkanmış pulmoner toplar damarlar (venoocclusive disease), tümörler, alevlenmiş damarlar (inflamed vessels), mediastinal fibrozis.

  - MR Manyetik Rezonans: CT taramaları gibi invasiv testlerdir. Manyetik alanlar ve radyo dalgalarıyla resimler üretilir. Radyasyona tabii kalmazsınız ve zararsız olmasına karşılık pahalı bir testtir. Resimler her ne kadar röntgeni andırsada röntgenin algılayamayacağı dokularıda gösterir. Geniş kan pıhtıları, pulmoner arterlerin yapısıyla ilgili problemler, sağ karıncığın şekli ve hacmi, sağ karıncığın duvarındaki kalınlık ve PH ilişkin diğer nedenlerden bu test yapılabilir. MR ile tamini PAP hesaplaması da yapılabilinir.

  Bu testle ilgili olarak anneler, çocuklardaki piercing gibi takılara dikkat edilmesini söylüyorlar. Çok güçlü bir mıknatıs, çekim ortaya çıktığından, tarama sırasında üzerimizde bulunan metal aksam ciddi sıkıntılara neden olabilir.

  - Nükleer Tarama (a.k.a. ventilation / perfusion scan or V/Q scan): Bu test ile akciğerin yapısına bakılarak, küçük ve geniş damarlar incelenir.


  • V/Q'nun Q'su; radyoaktif bir madde kan dolaşımınıza enjekte edilir. Özel kameralar (Geiger cihazı gibi), kalp ve akciğerlerinizde dolaşan bu radyoaktif maddeyi tespit eder. Bu test ile doktorumuz, kan akışının kesildiği ve ya oluşan pıhtılar ile azaldığı yerlere bakacaktır. Eğer pıhtılar geniş damarlarda oluşmuşsa, buna kronik tromboembolik hastalık denir ve işin güzel tarafı, genellikle ameliyatla problem giderilir.

   V/Q'nun V'si; bu test ile solunan az miktardaki radyoaktif gazın akciğerlerdeki hava yollarına dolması beklenir, böylece doktorumuz akciğer arterlerindeki kan akışı ile hava yollarından hava akışını karşılaştırır. PH’li hastalarda hava yolları, kan akışının azaldığı daralan arterlerde büyük ihtimalle oldukça normal olacaktır. Tromboembolik hastalıkların teşhisindeki gibi bu testlede, tümörler, pulmoner arterlerdeki damarlarda kızarma alevlenme, pulmoner artere baskı yapan ya da pulmoner veno-oklüzif hastalık tespit edilir.  - Polisomnogram: Uyku apne (uykuda solunum durması)’den şüphelenilen durumlarda kullanılan bir grup test kombinasyonudur. Bu ölçümler; 1) uyku sırasında ya da uykuya dalarken kaydedilen EEG aktivitesi (uyku EEG'si), 2) REM uykusunu NREM uykusundan ayırmada yardımcı olarak kullanlan elektro-okülogramlar (EOG), 3) noktürnal myoklonusun değerlendirilmesinde ve tipik olarak kas tonusu azalmasının eşlik ettiği REM uykusunun değerlendirilmesinde yardımcı olan elektromiyogramlar ve 4) EKG'dir (uyku apnesinin kardiyovasküler etkilerini değerlendirmede yardımcıdır). Apneye kardiyak aritmiler, bradikardi ve taşikardi eşlik edebilir. Nabız oksimetre ile kan oksijen satürasyonu, solunum eforu (örneğin, karın ve göğüste lokalize gerginliğin ölçümünü kullanarak), hava akımı (örneğin, ağız ve burundaki hava akımını ölçerek) ve kan basıncı kayıtlanan (kan basıncı REM uykusu sırasında daha değişken hale gelmekte ve uyku apnesi periyodları sırasında oldukça artmış hale gelebilmektedir.) diğer polisomnografik ölçümlerdir. Uyku süresi ve vücut ısısı gibi diğer ölçümler de tipik olarak yapılmaktadır (REM uykusuna biraz termoregülasyon kaybı eşlik etmektedir.)

  - Sol Kalp Kateterasyonu: İşlem sağ kalp kateterasyonuna benzerken, PH’lu hastalarda gerekirse konunun ancak uzmanı tarafından, faydası ve maliyeti karşılaştırılarak yapılması gereken bir testtir. Riskleri mevcuttut. Sol kalp ile ilşkili anormallikler ölçümlenir, izlenir.

  - Akciğer Biopsileri: Ancak belirli durumlarda, çok nadir uygulanan bir testtir. Çünkü riskinin yanında verdiği bilgi, çok sınırlıdır.


Kaynak: Pulmoner Hipertaniyon Dernegi