SGK’nın, ’Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uyguluma Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i, 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle eczaneler birinci basamak sağlık kuruluşu oldu. Artık günübirlik tedavilerde kullanılan ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçlar, hastaneye gitmeden eczaneden temin edilebilecek. Tedavi süresi 4 haftayı geçen ilaçlar için sağlık raporu düzenlenmesi zorunluluğu da kaldırıldı.