İstanbul (AA)- Türkiye'de başağrısı ve migrene ilişkin 21 ilde 5 bin 323 kişiyle gerçekleştirilen bir araştırmada, her 4 kadından birinde migren görüldüğü saptandı.
Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu bünyesinde, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyeleri grubunca İbrahim Ethem Ulagay-Menari Group'un desteğinde hayata geçirilen ''Türkiye'de Başağrısı ve Migren Epidemiyolojisi Çalışması''nın sonuçları bir basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıda konuşan araştırma koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Ertaş, araştırmanın yüz yüze görüşme ve hekim tarafından yapılan değerlendirme sonucunda gerçekleştirildiğini belirtti. Migrenin kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olduğunu belirten Prof. Dr. Ertaş, ''Migrenin kadınlarda daha sık görülmesinin nedeni, kadınlık
hormonları. Her 3 kadına karşılık sadece bir erkekte migrene rastlanıyor'' dedi. Eğitim düzeyi düştükçe migrenin görülme sıklığının arttığının da araştırmada ortaya çıktığına işaret eden Ertaş, üniversite ve lise mezunlarında migren görülme oranı yüzde 17,6 iken bu oranın ortaokul mezunlarında yüzde 14,2, ilkokul mezunlarında yüzde 19,1, sadece okur ve yazar olanlarda ise yüzde 20,4, okur ve yazar olmayanlarda ise yüzde 31,6 olduğunu kaydetti.

Araştırmanın, gelir düzeyi düştükçe migren görülme sıklığının arttığını ortaya koyduğunu dile getiren Ertaş, ayda 10 bin TL'nin üzerinde gelire sahip olanlarda migren görülme oranı yüzde 7,8 iken, aylık geliri 2 bin TL altında olanlarda bu oranın yüzde 16,1, 500 TL'den daha az gelire sahip olanlarda ise migren görülme oranının yüzde 18,2 olduğunu ve bunun da düzenli ve doğru beslenme, uyku düzeni gibi etkenlerle ilişkili olduğunu düşündürdüğünü ifade etti.

Ertaş, hastaların ortalama yüzde 40'ının bir ayda 4'ten fazla, yüzde 50'sinin ise 3'ten fazla atak geçirdiğini belirterek, ''Bu hastalar, düzenli ilaç kullanması gereken hastalar. Migren tedavisi yönünden yeterli bilinç düzeyine ulaşılmadığı görüldü'' dedi. Hastaların yüzde 10,9'unun da hiç ilaç kullanmadığını belirten Ertaş,
yüzde 3,2'si atak esnasında başına patates bağladığını, yüzde 21,4'ünün eşarpla sıktığını, yüzde 1,7'sinin bitkisel ilaç kullandığını, yüzde 0,7'sinin ise akupunktur yaptırdığını bildirdi. Mustafa Ertaş, araştırmanın Türkiye'de insanların başağrısı için doktora başvurma oranın da düşük olduğunu ortaya çıkardığını anlatarak, şu bilgileri
verdi:''Başağrısı çekenlerin yüzde 48,6'sı, migrenlerin ise yüzde 29,4'ünün doktora başvurmadığı ortaya çıktı. 1998 yılında yapılan araştırmada başağrısından rahatsız olup doktora başvuranların oranı yaklaşık yüzde 40 iken, bu oran 10 yıl içinde yaklaşık yüzde 10 artarak 2008 yılında yüzde 51,4 oldu. Doktora başvuranların ise bir kısmının doğru tanı almadıkları belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 45'inin daha önce migren tanısı aldığı, yüzde 55'inin ise migren hastası olduğu halde bu tanıyı almadığı ortaya çıktı.''

Ertaş, şehir bazında bakıldığında ise migrenin görülme sıklığının İstanbul'da yüzde 10,1 ve İzmir'de 10,8 olduğunu dile getirerek, migreni tetikleyen unsurlar arasında stresin yüzde 68,5 civarında bir oranla ilk sırada yer aldığını, rüzgarın ise yüzde 54 ile ikinci sırada, aynı oranla açlık, yüzde 50 oranında da uykusuzluğun önemli unsurlar arasında olduğunu kaydetti.