Şekerlemede şeker hastalığı riski
Diyabete yakalanma riskinin şekerleme yapan insanlarda yüzde 26 daha fazla olduğu belirtildi.
İngiliz ve Çinli bilim insanları, şekerleme yapan kişilerin Tip 2 diyabete yakalanma riskinin, yapmayanlara oranla yüzde 26 daha fazla olduğu bulgusuna ulaştı.

16 bin 240 kişiyi inceleyen araştırmacılar, genetik faktörler ve fazla kiloların diyabete yakalanmada daha önemli etkenler olduğunu belirtti.

Şekerlemenin gece uykusunu bölebildiğine değinen araştırmacılar, gece uykusunun kısa olmasının Tip 2 diyabet riskini artırdığını kaydetti. Şekerlemeden uyanmanın insülin salgılanmasını durduran hormon ve mekanizmaları harekete geçirdiği, bunun da Tip 2 diyabete yatkınlığı artırdığı ifade edildi.