İç Kanamada İlkyardım
Hastanın hemen hastaneye kaldırılmasını sağ layınız. Çünkü ilk yardım uygulayarak iç ka namayı durdurmak pek mümkün değildir.
? Kazazedeyi, başını alçak bir yere gelecek şekilde yana çevirerek öyle yatırınız ki, bey ne bol miktarda kan gidebilsin. Kazazedeye kımıldamamasını tavsiye ediniz.
? Eğer kazazedenin yaraları imkân veriyorsa bacaklarını yükseğe kaldırarak, kanın hayatî organlara dönüşüne yardımcı olunuz.
? Boyun, göğüs ve bel çevresindeki sıkı giye cekleri gevşetiniz.
? Kazazedeyi güvenceye alınız ve gerilimsiz olmanın gereğini anlatınız.
? Şoku en aza indirmek için antişok tedavi şeklini uygulayınız.
? Solunum hızını, nabzı ve cevap verme seviyesini her 10 dakikada bir kontrol ediniz. Bunları doktor için kaydediniz.
? Kazazedenin başka yaraları olup olmadığı na bakınız ve gerektiği gibi tedavi ediniz.
? Kazazede kendinden geçmiş, fakat normal olarak nefes alıyorsa, iyileşme konumuna getiriniz.
? Nefes ve kalp atışları durmuşsa hemen ha yata döndürme uygulamasına başlayınız.
? Kazazedenin üstünü örtülü tutunuz ve mümkünse altına bir battaniye koyunuz.
? Kazazedece çıkarılan ya da kusulan her şeyi kaydediniz. Mümkün olursa kazazedeyle birlikte örneklerini hastaneye yollayınız.
? Hemen hastaneye kaldırınız; tedavi konu munda sedyelik durum olarak naklediniz.
Dikkat: Sakın kazazedeye ağızdan hiçbir şey vermeyiniz.