Nöropatiler
inir sistemi, vücudun normal işlevlerini yerine getirebilmesi için, beyne haber taşıyan, beyin ve omurilikle iletişim sağlayan nöronlar (sinir hücreleri) ve sinirlerden (nöronlara ait sinir liflerini içeren demetler) oluşan muazzam ve karmaşık bir ağdır. Sinir sistemi genellikle 2 parça olarak ele alınır: merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilikten oluşur) ve periferik sinir sistemi (merkezi sinir sistemi dışında, omurilikle bağlantılı sinirler ve nöronlar ağından oluşur). Periferik sinir sisteminde, beyne duyularla ilgili bilgi ileten duyusal sinir lifleri ve kaslara mesaj göndererek kontrol eden motor sinir lifleri bulunur.
Periferik nöropati, periferik sinir sistemindeki hücrelerin hasara uğramasından ya da bozukluğundan kaynaklanır. Bozukluk ya da hasar, sinir hücrelerine kan dolaşımının ulaşmasını engelleyen, vücudun (dolayısıyla sinir hücrelerinin) yetersiz beslenmesine yol açan, sinir hücrelerinin liflerinde yalıtıcı rol oynayan maddeleri etkileyen durumlar ve hastalıklarla ilişkili olabilir ya da bası, travma (örneğin, sinir lifinin kesilmesi) gibi sinir hücrelerinin doğrudan zedelenmesine bağlıdır.
PERİFERİK NÖROPATİNİN OLASI NEDENLERİ:
Diyabeti olanlarda kandaki şeker düzeylerinin iyi kontrol edilememesi
Aşırı alkol kullanımı
Beslenme yetersizlikleri ya da besin maddelerinin emilimiyle ilgili sorunlar
Enfeksiyon
İltihap
Zehirlenme; örneğin bazı toksik kimyasal maddelerle (arsenik, cıva ya da kurşun gibi) aşırı temas
Uzun süre basıya maruz kalma
Tümörler gibi anormal oluşumlar da sinirleri zedeleyebilir
Otoimmün bozukluklar (romatizmal eklem hastalığı ve lupus gibi)
Metabolizma bozuklukları (böbrekler normal çalışmadığında olduğu gibi vücudun kimyasal dengesinde bozukluk)
PERİFERİK NÖROPATİNİN BELİRTİLERİ:
Uyuşma; özellikle bacaklar, ayaklar,
kollar ve ellerde
Kas kuvvetsizliği
Karıncalanma, yanma, iğnelenme
ya da gıdıklanma hissi
Ağrı; özellikle bacaklar, ayaklar,
kollar ve ellerde
NÖROPATİ RİSKİNİN AZALTILMASI:
İyi beslenmeye özen gösterin
Aşırı alkolden kaçının
Toksik kimyasal maddelerle temas etmekten kaçının
Diyabetiniz varsa, kandaki şeker düzeylerinin iyi kontrol edilmesine özen gösterin.