Londra Guy’s Hospital uzmanları tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre Aspirin ve benzeri ilaçların meme kanseri riskini yüzde 20 oranında azalttığı belirlendi.

Londra Guy’s Hospital uzmanları tarafından 37 binden fazla kadın üzerinde yapılan ve 27 yıla yayılan 21 ayrı araştırmada Asprinin de aralarında bulunduğu NSAİİ’ler ile meme kanseri riski arasında ilişki incelendi. International Journal of Clincal Practice dergisinde bu ay içinde yayınlanacak olan araştırma sonuçlarına göre Aspirin kullanan kadınlarda meme kanseri riskinde yüzde 20 oranında düşüş olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırmaya göre meme kanseri hastalarında COX enzimi ve prostaglandinlerin anormal olarak yüksek olduğu ve Aspirin gibi steroid olmayan antienflamatuvar ilaçların (NSAİİ) COX enzimini inhibe ederek prostaglandin sen¤¤¤ini azalttığı görüldü. Bu sonuca göre meme kanserinden korunmada ve tedavisinde NSAİİ’lerin etkili bir rolü olabileceği belirtiliyor. Aspirin’in meme kanseri hastalarında kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatan maddelerin miktarını artırdığı ve buna paralel hastalığa bağlı ölümlerde azalma olduğu da kaydediliyor.
Araştırmacılar meme kanseri riskini azaltmak için kullanılması gereken optimal doz ve kullanım süresi ile ilgili daha detaylı araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.