Kesik eğer küçükse bakımı evde yapılabilir.
Kesiğin temizlenebilmesi için birkaç saniye serbestçe kanamasına izin vermek gerekir.
Temiz bir aparatla yabancı maddeler kesikten uzaklaştırılmalıdır. Eğer istenirse kesik % 3’lük hidrojen peroksit ile temizlenebilir. Kanamayı durdurmak için temiz bir pamukla kesik üzerine birkaç dakika baskı uygulanmalıdır. Eğer kesiğin yeniden yarılıp açılması söz konusu ise üzerine bandaj uygulanmalıdır. Delinme tarzında bir yara kapatılmamalı ve 4-5 gün boyunca günde 2-3 kez sıcak sabunlu suya sokularak mikropların kesik bölgeden drenajı sağlanmalıdır.