İnsanların yaklaşık %90’ı nadiren baş ağrısıyla karşılaşıyor.

• %74’ünde
gerilim tipi baş ağrısı görülüyor
• %11’inde
migren tipi baş ağrıları görülüyor
• %0.4’ünde küme baş ağrıları görülüyor

Pek çok kişi birden fazla baş ağrısı çeşidiyle karşılaşır. Örneğin, gerilim tipi baş ağrısı, migreni olan ve olmayan kişilerde benzer düzeyde yaygınlık gösterir. Gerilim tipi baş ağrısıyla ilgili yapılan bir araştırmada bildirildiğine göre:

• Migreni olmayan insanların %76’sında
• Auranın olmadığı migren ağrılarına sahip insanların %83’ünde
• Auranın eşlik ettiği migren ağrıları olan insanların %75’inde gerilim tipi baş ağrısı görülüyor.

Her yıl, yaklaşık 8 milyon kişi baş ağrısı şikayetiyle doktora başvuruyor.

• Açıklanan pek çok raporda, migren ağrılarının yaygınlığının arttığı belirtiliyor.
• Migren tipi baş ağrıları, yaklaşık 157 milyon gün, iş yapılamamasına neden oluyor.
• Migreni olan kişilerin %80’ninden fazlası, baş ağrısı nedeniyle günlük yaşamlarına normal bir şekilde devam edemiyor.
• Migreni olan kişilerin sadece %8’i, ağrıların performanslarını, günlük yaşamlarını, ve sosyal aktivitelerini etkilemediğini bildiriyor.

Migren atakları, yaşları 25 ile 55 arasında olan kişilerde daha yaygın görülüyor.

• Migreni olan kişilerde, ağrılar çocukluktan itibaren artmaya başlıyor, ve 40 yaşında en üst sınıra ulaşıyor.
• 40 yaşından sonra, migren ağrıları hafiflemeye başlıyor.
• 60 ile 70 yaşları arasında migren semptomları genellikle azalıyor, ve hatta yok oluyor.

Migrende genetik yapının da önemli bir rolü olduğu gözlemlenmiştir; migreni olan kişilerin yaklaşık %80’ninin aile bireylerinde de migren tipi baş ağrılarının olduğu belirtiliyor.