Koroner arter bypass cerrahisi sık yapılan bir kalp ameliyatıdır. Temel prensip tam tıkanmış veya daralmış koroner arterlerde darlığın ilerisine, vücudun diğer yerlerinden alınan sağlıklı damarlarla (göğüs, bacak, kol, karın) köGoogle Page Rankingüleme yapmaktır. Böylece tıkanıklığın ilerisindeki kalp adalesine kan taşınması sağlanmaktadır. Bu ameliyat günümüzde koroner arter hastalıklarının tedavisinde uygulanan en iyi yöntemlerden biridir.

Vücudumuzun diğer organlarında olduğu gibi kalbimizin de çalışması için kan ve oksijene ihtiyacı vardır. Koroner arterler kalbin yüzeyinde bulunur ve kalp adalesine ihtiyacı olan kan ve oksijeni sağlarlar. Bu arterlerden bir veya daha fazlası daraldığında veya tam tıkandığında bu kan ve oksijen sağlanamaz ve bu yüzden kalp adalesi hasar görebilir.Kimlere yapılır?
Tıbbi tedavi ve diğer önlemlerle tedavi edilemeyen ve şikâyetleri devam eden veya daralmış koroner arterler sebebiyle her an kalp krizi geçirme riski bulunan hastalara koroner bypass cerrahisi veya anjiyoplasti gibi yöntemler uygulanır ve kalp adalesinin tekrar kanlandırılması sağlanır.


•Kalp adalesini besleyen koroner arterlerde şiddetli daralma veya tıkanma sebebiyle istirahatta veya hafif egzersizde göğüs ağrısı oluyorsa. Bazı hastalarda anjiyoplasti veya stent uygulanabilir ama bazen de en iyi seçenek bypass olabilir.
•Birden fazla koroner arter tıkalı veya ciddi daralmış ve sol kalp fonksiyonları bozulmuş ise
•Sol kalbi besleyen sol ana koroner arterde daralma veya tıkanma varsa
•Koroner arterdeki darlık anjiyoplasti için uygun değil ise, yapılan anjiyoplasti/stent başarılı olmamış ise veya önceden yapılan anjiyoplasti yerinde tekrar daralma olmuş ise.
Amaç nedir?

•Hayat kalitesini düzeltmek ve anjina ve diğer semptomları azaltmak
•Daha aktif bir hayat sağlamak
•Eğer daha önceden geçirilen kalp krizi sebebiyle kalp hasarlanmış ise kalbin pompa görevini düzeltmek
•İleride kalp krizi geçirme ihtimalini azaltmak
•Hayat süresini artırmak
Nasıl yapılır?

Koroner bypass cerrahisi genel anestezi altında yapılır ve ameliyat 3-6 saat sürer. Birçok koroner bypass ameliyatında göğüse yapılan geniş bir kesi ile kalbe ulaşılır. Kalp ameli-yatı sırasında kalp durdurulur ve kalp akciğer makinesi kullanarak dolaşım sağlanır. Göğüsten, bacaktan veya bazen de vücudun diğer yerlerinden alınan sağlıklı kan damarları ile tıkalı olan koroner damarların önüne köGoogle Page Rankingüleme (bypass) yapılarak kalp adalesine tekrar kan ve oksijen gelmesi sağlanır. Ortalama 2- 4 koroner artere bypass yapılır, bu sayı hastalıklı koroner arter sayısına bağlı olarak değişir.

Bunun yanında bazı özel durumlarda kalp akciğer makinesini kullanmadan ve/veya daha küçük kesilerle de kalp ameliyatları yapılabilmektedir.

Ameliyat sonrası yoğun bakım süresi 1-2 gündür. Burada hastanın kalbi, solunumu ve tüm hayati işlevleri kontrol altındadır ve sürekli izlenir. Toplam hastanede kalış süresi bir hafta kadardır ve birçok hasta 6 hafta sonra tekrar işine ve aktif hayata döner.

Sonuçlar

Ameliyattan sonra birçok hastanın şikâyetleri tamamen veya tamama yakın oranda düzelir ve bu düzelme yıllarca devam eder. Fakat zamanla kalbin diğer arterlerinde veya yapılan yeni bypass greftlerinde daralmalar olabilir ve bu yüzden ikinci bypass cerrahisine veya anjiyoplastiye ihtiyaç olabilir.

Koroner bypass cerrahisi kalbe kan akımını düzeltmesine rağmen atherosklerozun kendisini veya koroner arterlerde var olan hastalığı tedavi etmez. Bu yüzden bypass cerrahisi sonrası atherosklerozu önlemek veya yavaşlatmak için gerekli tedbirlere ve tavsiyelere uyulmalıdır. Bunlar:

•Sigarayı bırakma
•Kolesterol seviyesini azaltma
•İdeal kiloya ulaşma
•Diyetteki belirli yağ tiplerini azaltma
•Kan basıncını kontrol etme
•Diyabetin uygun tedavisi
•Fiziksel aktiviteyi artırma
•Kan pıhtısı gelişimini azaltmak, kalp fonksiyonlarına yardım etmek vBulletin. için gerekli ilaç tedavisini alma
Koroner bypass cerrahisinde genellikle ölüm riski düşüktür. Fakat acil durumda yapılan operasyonlarda veya ciddi akciğer, böbrek hastalarında, diabeti ve periferik damar hastalığı olan hastalarda bu risk daha yüksektir. Kalp ameli-yatları sonrası aritmiler, nadiren böbrek yetmezliği, inme ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar da olabilir.