Zehirlenmelerle ilgili istatistiki bilgileri Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Zehir Araştırmaları Müdürlüğü kayıtlarında tutan Sağlık Bakanlığı, 'Zehirlenme vaka bildirim formu' uygulaması başlatıyor.

Konuyla ilgili bir genelge yayımlayan Bakanlık, her zehirlenme vakası için bundan böyle 'Zehirlenme Vaka Bildirim Formu' düzenleneceğini duyurdu.
81 il valiliğine gönderilen genelgede, zehirlenme vakalarının sağlık ocakları, aile hekimleri, sağlık grup başkanlıkları, toplum sağlığı merkezleri, ilçe hastaneleri, devlet hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri, özel dal hastaneleri, üniversite hastaneleri ile her türlü özel sağlık kuruluşları tarafından, il sağlık müdürlüklerine 24 saat içinde (faks, kurye, elektronik ortam, vBulletin. ile) telefon teyidi alınarak yapılması gerektiği belirtiliyor.

'Zehirlenme Vaka Bildirim Formu'nun il sağlık müdürlüklerinde toplanacağının kaydedildiği genelgede, "Sağlık Müdürlüğü bildirimi yapılan zehirlenme vakasının son durumunu izler. Bilgi İşlem ve İstatistik Şube Müdürlüğü tarafından vaka bildirim formunun Temel Sağlık İstatistikleri Modülü'ne (TSİM )girişi aynı gün yapılır. Zehirlenme vakaları ile ilgili iş ve işlemlerin genel olarak bir hafta sürebileceği öngörüldüğünden vaka kayıtları üzerinde bu süre sonrasında değişiklik yapılamayacaktır. Vaka bildiriminin TSİM'e kaydından sonra, vakanın takibi sırasında, ölüm olayı olduğunun belirlenmesi durumunda, vakanın kaydı bulunarak ilgili bölüme ölüm, tarih ve saati kaydedilir. Bu durumda ölüm kaydının düzeltilmesi ise yapılan değişikliğe dair bir istisnadır" denildi.