yaşam boyu depresyon geçirme riski %15 dolayındadır. kadınlarda bu oran %25’e kadar çıkmaktadır.
hemen derhal bütün toplumlarda depresyon kadınlarda iki kat daha fazladır.gebelikte, doğum sonrası dönemde ve menopozda depresyon geçirme riski çoğalır. bunun sebebi tam olarak bilinmemektedir, ancak bayanların hormonları bundan sorumlu olabilir. . devamlı bedensel hastalığı olanlarda daha fazla görülür.

örneğin infertilite(kısırlık) tedavisi gören kadınlarda normal kadınlara göre iki üç kat fazla depresyon görülmektedir.

hastaların %50’si 20-50 yaş arasındadır. bununla birlikte çocuklarda ve yaşlılarda da depresyon görülür.
boşanmış, ayrı yaşayan veya yalnız yaşayanlarda evlilere göre daha sıktır sosyal çevre veya ekonomik düzey ile depresyon geçirme oranı arasında ilişki yoktur.kütürel etkenlerle depresyon arasında ilişki yoktur.
yakın akrabalarda depresyon geçiren birilerinin olması depresyon geçirme riskini artırır.