10909020 - Muayene katılım payı indirildi

10 TL olan muyane katılım payı 2 TL`ye indirildi. Karar SGK`nın internet sitesinden duyuruldu. Böylece özel ve devlet hastaneleri arasındaki fark da kalkmış oldu.


2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği`nin

`Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı` başlıklı (6.1) numaralı maddesi ile ilgili olarak Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame olunan davaya ilişkin anılan Dairenin 03/4/2009 tarihli kararı doğrultusunda;

02 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere;

Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.

www.sgk.gov.tr