Orta Yaş, Egzersize Başlamak İçin Çok Geç Değil
İsveç’te yapılan bir araştırmada, 1970–1973 yıllarında 50 yaşında olan 2.205 erkeğin verileri incelendi ve erkekler az, orta ve çok fizikî aktivite yapanlar şeklinde üç gruba ayrıldı. 60, 70, 77 ve 82 yaşına geldiklerinde, verileri tekrar değerlendirilerek, bu kişilerin fizikî aktivite seviyeleri kaydedildi. Araştırmacılar her seferinde bu erkeklerin kan basınçlarını, kolesterol seviyelerini, sigara ve alkol kullanımlarını ve vücut kütle indekslerini de belirlediler. Ölüm nispeti, 50 yaşındayken fizikî aktivitesi az olan erkeklerde fazla; fazla olan erkeklerde ise daha az bulundu. Bununla birlikte, 50–60 yaş arasında aktivitesini artıranlarda ölüm nispeti, fizikî aktivitesi önceden beri fazla olanların seviyesine düştü. Egzersize geç başlayan bu erkeklerdeki ölüm ris*ki azalması, sigara içmeyi bırakmanın tesirine yakındı. Diğer risk faktörleri için düzeltme yapıldığında, 50 yaşından itibaren aktivitesi fazla olan erkeklerde hayat beklentisi, az egzersiz yapanlara göre 2,3 yıl, orta derecede egzersiz yapanlarda göre ise 1,1 yıl daha fazla idi. Çalışmanın neticeleri BMJ online’da yayımlandı. (WebMDHealth 05.03.2009)

Kötü Evliliklerin Kadınlardaki Tesiri Daha Bariz
Yeni bir çalışma, mutsuz bir evliliğin kalbde sebep olduğu hasarın, kadınlarda erkeklere nazaran daha fazla olduğunu gösterdi. Şimdiye kadar birçok çalışmada kötü evliliğin kötü sağlıkla irtibatı gösterilmiş olmasına rağmen, bu araştırma, kötü evliliğin metabolik sendromla (şişmanlık, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi durumların bir arada bulunması) birlikte olan depresyonu tetiklediğini gösteren ilk çalışmadır. Ortalama yaşları 54 olan 276 çifte evliliklerinin müspet ve menfî yönleriyle ve depresyon belirtileriyle alâkalı soruları ihtiva eden bir anket uygulandı. Çiftler ortalama 27,5 yıldır evliydi ve umumiyetle mutlu bir evlilik sürüyorlardı. Erkeklerin % 20’sinde, kadınların % 12’sinde metabolik sendrom vardı. Evlilikteki gerginlik neticesinde depresyona girme riski kadınlarda ve erkeklerde benzer olmasına rağmen, bu depresyon sadece kadınlarda metabolik sendromla irtibatlıydı. Çalışmanın bulguları Şikago’daki bir tıbbî toplantıda sunuldu. Bir araştırmacı “Hayat arkadaşınızı iyi seçin. Çünkü gergin bir evlilik kalbiniz için kötü.” demekte. Zaten gergin bir evlilik varsa, eşlere aralarındaki çatışmayı azaltmaları tavsiye edilmektedir. (HealthDay News 05.03.2009, WebMD Health News 04.03.2009)

Bilgisayarlarda ısı ile veri işleme
Son yıllarda, fizikçiler ve mühendisler, bilgisayar işlemlerinin daha hızlı nasıl yapılabileceği konusunda çok fazla mesai harcamışlar; çalışmalar neticesinde her geçen gün daha kompleks metotlar geliştirilmiş ve ciddi başarılar elde edilmiştir. Bu gelişmelerin en önemlileri, fotonlar kullanılarak yapılan işlemler ile bunu sağlayacak eleman olarak 2007’de geliştirilen ilk optik transistördür. Fakat şimdilerde ilgi, bilgisayarlardan yayılan ısı enerjisine yoğunlaşmış durumda.
Fiziğin ortaya çıkan yeni alt alanı fononik (phononics), bilgisayarlarda çalışma esnasında açığa çıkan ısı enerjisinin, bilgisayarın işlem gücüne destek olacak şekilde kullanılması ile ilgilenmektedir. Bu sahadaki son gelişmelerden biri, verinin mevcut sistemlerde olduğu gibi, elektrik veya manyetik değil, ısı şeklinde depolanması için yapılan bir tasarım…

Isı, katı malzemelerde fononlar ile ilerler. Fonon, bir seri atomun titreşmesindeki dalgalanma olarak tarif edilebilir. Bu dalgalanmalar dijital datayı (sayısal veri; 0 veya 1) gönderme veya depolama maksadıyla kullanılabilir. Bir sıcaklık değeri, dijital ‘0’a karşılık gelirken, daha yüksek bir sıcaklık ise, ‘1’e karşılık gelir.
Buradaki sıkıntı, veri (data) olarak depolanacak ısı enerjinin depolandığı yerde istenen sürede muhafaza edilememesidir. Bunun için, ısıyı çok iyi yalıtmaya olan ihtiyaç ortadadır. Çin’deki Renmin Üniversitesi ile Singapur’daki National Üniversitesi’ndeki çalışma grupları bu problemi bilgisayarda modellemeye çalışmaktadır.

Veri Depolayabilen Moleküller
Nature Materials dergisinin Mart 2009 sayısında duyurulan bir habere göre, demir ihtiva eden moleküller, altın bir yüzeye x ışınları kullanılan bir analiz metodu ile bağlandığında, manyetik hafıza özelliği göstermektedir.

Buluş, İtalya’daki Florence Üniversitesi’nden Roberta Fessoli ve ekibi tarafından gerçekleştiril*di. Fessoli, birbirinden bağımsız magnetize e**dil*****miş, iletken yüzeye bağlı moleküllerin elektron iletimleri ve magnetizma arasındaki etkileşmelerin araştırılması gerektiği üzerinde duruyor. Molekül boyutunda bit (0 veya 1 ile ifade edilen bilgi parçacığı) depolama bilgisayar teknolojisinde büyük bir yenilik mânâsına gelmektedir. Zîrâ moleküler ölçek hem yerden, hem de harcanan güçten büyük tasarruf edilmesi demektir. Böylece daha az güç ile çalışan ve birim alanda daha fazla veri depolayabilen çipler yapılabilecektir. İcadın yeni teknolojilerin gelişmesine ve veri depolamada yeni bir dönemin başlamasına kapı araladığı ifade ediliyor. Henüz oldukça ham bir netice olmakla birlikte, mevcut teknolojilere keskin bir viraj aldırabilecek bu icat, ticarî hâle gelmeyi bekliyor. Tabiî ki fabrikasyon ve üretim tekniklerinin ortaya konulabilmesi için çalışmanın eksiklerinin tamamlanması gerekiyor.


Prof.Dr. İ. Hakkı İHSANOĞLU-SIZINTI DERGİSİ