23988240 - 2020 Yılı diyabet yol haritası çiziliyor

Küresel ölçekte bir sağlık sorunu haline gelen diyabet, Türkiye’de 5 milyon, dünyada ise 250 milyon insanın yaşamını tehdit ediyor. T.C. Sağlık Bakanlığı himayesinde ve Türkiye Diyabet Vakfı’nın koordinatörlüğünde hayata geçirilen, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi ve Uluslararası Diyabet Federasyonu Avrupa Bölgesi tarafından desteklenen ‘Diyabet 2020: Vizyon ve Hedefler’ projesi, Türkiye’de 2020 yılına yönelik diyabet vizyonunun, hedeflerinin ve bunlara ulaşmak için gerekli stratejilerin belirlenmesini kapsıyor. Projenin öncelikli amacı diyabet ve diyabetten kaynaklanan sağlık sorunlarından korunulması ve diyabetin etkili bir şekilde tedavi edilmesi. Ayrıca diyabette ulusal hedefler ve stratejiler geliştirme süreci için Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) üyesi kurumlar ve başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere IDF üyesi ülkeler için model ortaya konması hedefleniyor. Proje Sanofi Aventis’in koşulsuz katkılarıyla gerçekleştiriliyor.


‘Diyabet 2020: Vizyon ve Hedefler’ projesi kapsamında 26 Haziran Cuma günü konuyla ilgili önde gelen kurumların katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilerek proje sürecinde izlenecek yol ve ele alınması gereken önemli konu başlıkları masaya yatırıldı. Toplantıya Sağlık Bakanlığı’ndan Dr. Refik İmamecioğlu ve aralarında Türk Diyabet Cemiyeti, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Diyabet Hemşireliği Derneği, Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Androloji Derneği, Türk Nefroloji Derneği, Metabolik Sendrom Derneği, Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Pratisyen Hekimlik Derneği, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, Diyabetle Yaşam Derneği ve Türk Diyabet ve Obezite Vakfı’nın da bulunduğu 30 sivil toplum örgütü katıldı.