İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, TÜİK’in verilerinden hareketle “İlaç Kullanımında Demografik Özellikler” araştırması yaptırdı. Araştırmadan, Türkiye’de her 10 kişiden birinin sürekli ilaç kullandığı, 5 kişiden birinin ise “şifalı ot ve geleneksel tedavi yöntemi”ne yöneldiği sonucu çıktı.

TÜRKİYE’nin ‘ilaç kullanım’ davranışları belirlendi. Türkiye’de en fazla görülen kronik hastalık tansiyon olurken, en çok şikayet edilen rahatsızlık ise baş ağrısı ve migren oldu. Her 10 kişiden biri sürekli ilaç kullandığını belirtirken, her 5 kişiden birinin ise başta şifalı otlar olmak üzere geleneksel tedavi yöntemlerini tercih ettiği saptandı.

26 ilde 2 bin 403 kişi

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan ve Türkiye’nin tamamını temsil eden 26 ilde yaş, cinsiyet, eğitim durumu, yerleşim yeri (kır-kent) ve sosyoekonomik statüye göre 2 bin 403 kişi üzerinde yüz yüze anket yöntemi ile ‘İlaç Kullanımında Demografik Özellikler’ araştırması yaptırdı. Araştırmanın ilaç kullanımı ve bilinci, kronik hastalıklar, kalıtımsal hastalıklar, tedavi yöntemleri başlıklarında ortaya dikkat çekici sonuçlar çıktı.

Yüzde 9.9’u sürekli kullanıyor

Araştırma kapsamında Türkiye’de ilaç kulanımında ne kadar bilinçli davranıldığı konusunda şu verileri ulaşıldı:
Kronik bir hastalığı nedeniyle sürekli ilaç kullandığını belirten kişilerin oranı yüzde 9.9 oldu.
Türkiye’de başta tansiyon (yüzde 45.6) olmak üzere en çok, şeker (yüzde 27.8), kalp (yüzde 16.5), kolesterol (yüzde 9.7), mide (yüzde 6.8) rahatsızlıkları için sürekli ilaç kullanılıyor.
Kronik hastalıkları nedeniyle sürekli ilaç kullandığını belirten kadınların oranı, erkeklerin 2 katını buluyor.

Erkekte kalp ve romatizma

Romatizma rahatsızlığı nedeniyle sürekli ilaç kullanan erkeklerin oranı kadınların oranının 3 katını buluyor.
Kalp rahatsızlıkları nedeniyle sürekli ilaç kullanan erkeklerin oranı ise kadınların yaklaşık 2 katına ulaşıyor.

Kadında kansızlık ve psikoloji

Kansızlık nedeniyle sürekli ilaç kullananların tamamı kadınlardan oluşuyor.
Psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle sürekli ilaç kullanan kadınların oranı erkeklerin yaklaşık 3 katına çıkıyor.

Türkiye’nin dörtte üçü yılda en az bir kez doktora gidiyor

Kendileriyle ilgili bir sağlık sorunu sebebiyle yılda en az bir kez sağlık kurumuna ya da doktora gittiklerini belirten kişilerin oranı yüzde 76.5’i buluyor.
Hastalığa yakalanıldığında hemen bir sağlık kuruluşuna gittiklerini belirtenlerin oranı yüzde 49.8 iken, birkaç gün bekleyip geçmezse sağlık kuruluşuna gittiklerini belirtenlerin oranı yüzde 39.4.
Sağlık sorunu yaşamadan sağlık taraması yaptırdıklarını belirtenlerin oranı ise yüzde 19.9.

Türkiye’de en çok görülen kronik hastalık tansiyon

TÜRKİYE genelinde en fazla görülen ilk 5 kronik hastalık şöyle sıralanıyor: Tansiyon (yüzde 28.4), şeker (yüzde 15), kalp (yüzde 9.8), romatizma (yüzde 6.8) ve astım (yüzde 5.5).
Araştırmaya katılanların şüzde 47’si ailelerinde uzun süreli ilaç kullanımını gerektiren kronik rahatsızlıklara sahip bireyler olduğunu belirtiyor.

En çok migrenden şikayet ediyoruz

EN çok şikayet edilen rahatsızlığın soğuk algınlığı olduğu Marmara Bölgesi dışındaki tüm coğrafi bölgelerde en çok şikayet edilen rahatsızlığın yüzde 34.7 ile baş ağrısı/migren olduğu ortaya çıktı.
Türkiye genelinde baş ağrısı/migreni, soğuk algınlığı (yüzde 20.7), mide rahatsızlıkları (yüzde 11.5), tansiyon (yüzde 10.5) ve bel ağrısı (yüzde 8.3) izliyor.

Kalıtımsal hastalıklarda şeker ilk sırada yer alıyor

TÜRKİYE genelinde ailelerde en fazla görülen ilk 5 kalıtımsal hastalık şöyle sıralanıyor: Şeker (yüzde 41.7), tansiyon (yüzde 37.9), kalp (yüzde 25.7), kanser (yüzde 15.1) ve romatizma (yüzde 10.2).

Araştırmaya katılanlara aile bireylerini kaybetmelerine neden olan bir kalıtımsal hastalık sorulduğunda alınan cevaplara göre; tüm ülke genelinde (Güneydoğu Anadolu hariç) ilk iki kalıtımsal hastalık olarak sırayla kanser ve kalp krizi öne çıkıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise ilk iki sırayı kanser ve şeker alıyor.

55-65 yaş grubunda 3 kişiden biri sürekli ilaç kullanıyor

Yaş Grubu İlaç Kullanım
Oranı (%)
30-34 4.9
35-44 8.7
45-54 17.3
55-65 28.8

Kadınlar daha çok prospektüs okuyor

10 kişinden 8’i evdeki ilaçların son kullanma tarihi her zaman kontrol ediyor.
İlacın prospektüsünü okuduğunu belirtenlerin oranı yüzde 78. Bu oran kadınlarda daha yüksek.

10 kişiden sadece 4’ü doktor önermeden ilaç kullanmıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı kullandıkları ilaçları, doktor ya da eczacı ne zaman belirtirse, o zaman bıraktıklarını belirtiyor.
Rahatsızlığının geçtiğine inandığında ilaç kullanımını bıraktığını belirten kişilerin oranı ise yüzde 27.3.
Türkiye’de 10 kişiden yaklaşık 4’ü (yüzde 37.4’ü) doktor tarafından önerilmediği sürece ilaç kullanmadığını söylüyor.
Yarıya yakın bir kesim de (yüzde 45.7) memnun kaldığı ilaçları yakınlarına tavsiye ediyor.
(A) sosyoekonomik grubundakilerin yakınlarının veya akrabalarının önerdiği ilacı kullanmaya, (B) ve (C) gruplarındakilere oranla daha meyilli olduğu belirtiliyor.

Şifalı otlardan sonra en çok bitki çayı öne çıkıyor

Tedavi için geleneksel yöntemleri tercih edenlerin oranı yüzde 19.3’ü buluyor.
Tedavide geleneksel yöntem olarak şifalı otlar (yüzde 54.6), bitki çayları (yüzde 30.7) ve kırıkçı, çıkıkçı (yüzde 16) tercih ediliyor.
Şifalı otlar ve bitkisel çayların özellikle soğuk algınlığı (yüzde 54.4) ve mide rahatsızlıklarının (yüzde 20.5) tedavisinde tercih edildiği belirtiliyor.