Hükümetin 2003 yılında başlattığı sağlık reformu, vatandaşları sağlık hizmeti açısından rahatlatırken, özel hastanelerin keyfi uygulamaları, devletin bu

23100264 - Doğumların yüzde 100'ü sezaryen


Özeller devlete dokuz doğurtturuyor

Sayıları hızla artan özel hastaneler, doğumların büyük bölümünü sezaryenle yaptırarak devletten daha fazla para alıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Dokucu, bazı özel hastanelerde sezaryenle doğum oranının yüzde 100 olduğunu kaydetti
Geçtiğimiz yıllarda denetimler sonucu ortaya çıkarılan asılsız tedavi ve tahlil faturalarına rahmet okutacak yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Üstelik bu skandal devletin sağlık harcamalarını şişirirken, aynı zamanda gelecek nesilleri de risk altına sokuyor. Sayıları hızla artan özel hastaneler, doğumların büyük bölümünü sezaryenle yaptırarak devletten daha fazla para alıyor.

BEBEK ÖLÜMLERİ AZALDI

Türkiye'nin sağlık harcamalarının dev bütçelere ulaşmasının ardında yatan gerçekler, MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu'nun verdiği iftar programında gün yüzüne çıktı. Programa konuşmacı olarak katılan İstanbul il Sağlık Müdürü Dokucu, hükümetin sağlık reformu içerisinde kadın-doğum hizmetlerinin önemli bir yer tuttuğunu, bunun neticesinde bebek ve anne ölümlerinin ciddi bir düşüş gösterdiğini söyledi.

DOĞUMLARIN YÜZDE 100'Ü SEZARYEN

Bunun yanında devlete olan yükün de arttığına işaret eden Dokucu, dünyada ortalama yüzde 15 olan sezaryenle doğum oranının Türkiye'deki özel hastane-lerde yüzde 60'lar seviyesinde olduğunu bildirdi. Bu oranın düşürülmesi gerektiğini ifade eden Dokucu, 'İstanbul'da 7-8 hastanede sezaryenle doğum oranı yüzde 100. Bu orana sağlık müdürü olarak müdahil olabileceksem olmak istiyorum' dedi.

SAĞLIK BÜTÇESİ 50 MİLYAR TL

Ali İhsan Dokucu, sağlık hizmetlerine 1999 yılında GSMH'nın yüzde 4,1'i kadar pay ayrılırken, bu oranın geçen yıl yüzde 7,7 seviyelerine çıktığını belirterek, 'Geçen yıl, sağlık hizmetlerine 35-40 milyar dolar kaynak ayrılmıştı. Bu yıl ise sağlık hizmetlerine 50 milyar dolar kaynak ayrılıyor. İstanbul'un da bu kaynağın en az yüzde 10'unu alması gerekir' diye konuştu.

Doktorların yüzde 50'si özelde

İstanbul'daki uzman doktor sayısının da 14 bin civarında bulunduğunu ancak bunun yeterli olmadığını dile getiren Dokucu, ebe ve hemşire konusunda da önemli açık bulunduğunu söyledi. Uzman doktorların yarıdan fazlasının özel hastanelerde çalıştığını vurgulayan Dokucu, buna karşılık hasta yükünün büyük bölümünün devlet ve üniversite has

tanelerinin üzerinde olduğunu dile getirdi. Dokucu, ildeki toplam hasta yatak kapasitesinin 28 bin civarında olduğunu, ancak doluluk oranlarının istenen seviyede olmadığını belirterek, 'Bir yandan yatak bulamamaktan şikayet eden insanlarımız var. Bir yandan boş yataklar... Bu kapasitenin daha efektif kullanılması lazım' diye konuştu.

Bütçenin 5'te 1'i sağlığa

Toplam sağlık harcamaları, 2008'de 25.4 milyar TL sağlık, 10.7 milyar TL ilaç ve 13.9 milyar TL tedavi harcamaları adı altında 50 milyar TL' yi buldu.
Böylelikle 223 milyar TL olan 2008 yılı bütçesinin yüzde 22'si sağlık harcamalarına gitti.
Doktor yok 16 hastane beklemede

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali İhsan Dokucu, küresel krizden en az etkilenen sektörlerden birinin sağlık sektörü olduğunu belirterek, İstanbul'da 1980 öncesinde özel hastane sayısının 18, 1990'lı yıllarda 26, şimdi ise 147 olduğunu bildirdi.

Açılmak için izin bekleyen 16, ön izin için başvuru yapan 13 hastane olduğunu söyledi. Dokucu, 'Bugün açın desek 16 hastane açılabilir ama yeterli uzman kadro bulamıyorlar. Bugün 16 hastane açılsa 3 bin civarında yeni istihdam sağlanır' dedi.

Eczanedeki iskonto kaldırılmalı

MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Uzman Dr. Hakan Bahadır ise sağlık hizmetlerindeki aksaklıklarla ilgili çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

Eczanelerde uygulanan yüzde 7'lik ticari iskontolar kaldırılmalı
Özel hastanelerdeki fark sınırlaması sıkıntıya yol açıyor, acilen çözülmeli
Laboratuar dallarda, ücretler direkt olarak laboratuvara gönderilmeli
Bıçak parası sistemine karşıyız ama muayenehaneciliğin engellenmesi zor
Diş hekimlerinin SGK kapsamına alınması süreci hızlandırılmalı
Tıbbi malzeme alımında sterilizasyon kriterlerine özel önem verilmeli
Medikal firmalara da döner sermayeden ödeme yolu açılmalı