080920091440492903153 2 - Diş tedavisindeki müjdeye bakanlık engeli

DHA

MALİYE Bakanlığı, devlet memurlarından sonra Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lular ve ailelerine de `serbest dişhekimlerinden sevkle tedavi olabilecekleri' müjdesini vermeye hazırlanan İzmir Dişhekimleri Odası'nın bu girişimini durdurdu. Yargı kararıyla açtıkları sevk yolunun `hukuk dışı uygulama'yla tekrar yasaklandığını belirten Oda Başkanı Turgan Ülker, "Yürütmeyi durdurma kararı ortadayken, yine sevk yasağı genelgesi yayınlandı. Bu hukuksuzluktur. Yargı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Yeniden dava açtık, bu hak gaspının TBMM'ye taşınması için de girişimlerde bulunduk" dedi.

Dişhekimleri odalarının, sosyal güvencesi olanların kamuda yapılmayan tedavilerini özel dişhekimlerinde yaptırabilmeleri için verdikleri hukuk mücadeleleri, yine hükümete takıldı. İzmir Dişhekimleri Odası, Maliye Bakanlığı'nı devlet memurlarının özel dişhekimlerinden hizmet alımını engelleyen tebliğinin iptali için dava açtı. Danıştay 2'nci Dairesi, yürütmeyi durdurma kararı vererek memurlara serbest dişhekimlerinden sevkle hizmet alma hakkı getirdi. İzmir Dişhekimleri Odası, Isparta Dişhekimleri Odası'yla eşzamanlı dava açtı, bu kez SGK kapsamındaki Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'lılar, emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine aynı hak tanındı. Yani sevk yasağı kalktı.

İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Turgan Ülker, "Biz SGK'lılara sevk müjdesini vermeye hazırlanırken, Maliye Bakanlığı 5 Eylül Cumartesi günü yeni bir tebliğ yayınladı. Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ, Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşın sevkleri yine yasaklayan bir tebliğdir. Maliye Bakanlığı, mahkeme kararlarını görmezden gelerek, hatta hiçe sayarak ve Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu unutarak, mahkeme kararının tam tersine bir tebliğ yayınlamıştır. Sosyal devlet olma ve memurun sağlık hakkını ve sosyal güvenlik hakkını gasp etme anlamına gelen bu tebliğ derhal ortadan kaldırılmalıdır. Biz Oda olarak hukuki mücadelemizden hiç vazgeçmeyeceğiz. Nitekim tebliğden sonraki ilk iş gününde yine mahkemeye başvurduk, tebliğin yürütülmesinin durdurulmasını istedik. Bu konunun TBMM'ye getirilmesi için de girişimlerde bulunduk. Yerel seçimler öncesinde serbest dişhekiminden hizmet alınacağı duyurulup, çalışmalar başlatılmıştı. Şimdi ise tasarruf adı altında haklar gasp ediliyor" diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan Ülker, SGK'lılarla ilgili Danıştay kararının henüz geçerli olduğunu, SGK'lı hastaların sevk alarak özel dişhekimi muayenehanelerine gidebileceğini söyledi. Ülker, "Ancak Maliye Bakanlığı böyle bir tebliğ yayınladığına göre SGK'lılara da sevki yasaklayacak yeni bir tebliğ yayınlayacaktır, diye düşünüyoruz. Maalesef hukuk yok sayılıyor, vatandaş mağdur ediliyor" dedi.