Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince, tüm 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları ile hastanelerin acil servis ünitelerinin, personel, tıbbi donanım

53986603 - Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri


Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde tüm valiliklere genelge gönderdi.

Genelgede, Ramazan Bayramı süresince, başta trafik kazaları olmak üzere çeşitli nedenlerle oluşacak acil hastalık ve yaralanmalı vakalarda zamanında gerekli tıbbi ve cerrahi müdahalelerin yapılabilmesi, kaliteli ve özenli ilk ve acil yardım, tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla yapılması gerekenler anlatıldı. Genelgede, şunlar kaydedildi:

'Karayolu ana arterler üzerinde bulunanlar başta olmak üzere tüm 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları ile hastanelerimizin acil servis ünitelerinin, personel, tıbbi donanım, sarf malzemesi, ilaç, serum ve ambulans hizmetleri yönünden 24 saat hizmet esasına göre planlanmasını; hiçbir olumsuzluk ve aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde nöbet hizmetlerinin hassasiyetle düzenlenmesi ve tedbir artırıcı tüm önlemlerin alınmasını; insan sağlığını ilgilendiren ve hayati önem taşıyan acil yardım, müdahale, tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin verilmesinde görev ve sorumlulukları bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle rica ederim.'