Uzmanlarvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor toplumun uygun olmayan ve yaygın antibiyotik kullanımının neden olabileceği riskleri ile ilgili bilinçlenmesi gerektiğini söyleyip antibiyotiklerin mutlaka doktor kontrolünde ve düşük dozlarda kullanılması gerektiğini belirtiyor.

toplumsal farkındalığın arttırılmasına ve antibiyotiklerin sorumlu bir şekilde kullanımının nasıl olması gerektiğine dikkat çeken.

Bundan böyle her yıl Avrupa Antibiyotik Duyarlılık Günü 18 Kasım’da Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (European Center for Diseases Prevention and Control) önderliğinde tekrar hatırlanacak.

Ülkemizde de antibiyotik kullanımına ve bu farkındalık gününe dikkat çekmek için Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği tarafından gerçekleştirilen basın toplantısındavirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor Prof. Dr. Erdal Akalın ve Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünalvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor uygun olmayan ve yaygın antibiyotik kullanımının önemli bir sorun olduğuna ve toplumun bu konudaki farkındalığının arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Yanlış antibiyotik kullanımı sağlığı tehdit ediyor

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Akalınvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor uygun olmayan ve yaygın antibiyotik kullanımının toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çekti. Akalın sözlerine şöyle devam etti:

“Antibiyotiklerivirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor kullanılma nedeni olmayan hastalıklar için veya yanlış kullanmak bakterilerde bu ilaçlara karşı direnç gelişmesine yol açmaktadır. Antibiyotik kullanılması gereken durumlarda gelişen direnç nedeni ile bu ilaçlar etkisiz kalabilmektedir. Eğer bu sorun ciddi bir şekilde ele alınmazsa ve antibiyotik kullanımı bu hızla devam edersevirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor bütün Avrupa antibiyotik-öncesi dönemleri hatırlatan bir sonuçla karşı karşıya kalabilecektirvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor en basit bakteriyel infeksiyonlar bile ölüme neden olabilecektir.” Avrupa Antimikrobiyal Direnç Bildirim Sistemi (European Antimicrobial Resistance Surveillance Systemvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor EARSS) verileri de bu görüşü destekliyor.

Nezlevirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor grip gibi hastalıklarda antibiyotikler etkisiz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve TİHUD 2. Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal ise Türkiye’de antibiyotik kullanımının yüzde 18- 20 oranıyla 1’inci sırada olduğunuvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor oysa gelişmiş ülkelerde 5’inci sırada yer aldığının altını çizerek şöyle dedi:

“Türkiye’de kullanılan her 100 ilaçtan 20’si antibiyotik. Çoğu viral nedenlere bağlı üst solunum yoluvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor gripvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor nezlevirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor sinüzitvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor bademcik iltihabıvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor farenjit (boğaz iltihabı) gibi enfeksiyonlarda ve romatolojik (fizik tedavi rahatsızlıkları) hastalıklarda antibiyotik kullanımı en sık rastlanan yanlışlardır.

Yine doktor önerisi olmadan reçetesiz antibiyotik alımı da bir etkendir. Ayrıcavirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor uygun olmayanvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor yeterli doz ve sürede kullanılmayan antibiyotikler de yanlış kullanıma yol açmaktadır.

Türkiye’de irrasyonel antibiyotik kullanılıyor. Hastane enfeksiyonlarının antibiyotiklere karşı dirençli olduğunu göz önüne alırsakvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor toplumda yaygın antibiyotik kullanımı da hastaneye direnç olarak yansıyor. Gerek olmadıkça antibiyotik kullanılmamalı.”

Antibiyotikle ilgili bunlara dikkat edin:

1. Antibiyotikler sadece bakteriyel infeksiyonlarda etkilidirler.

2. Antibiyotikler virüslerin bir kişiden başka bir kişiye bulaşmasını engellemezler.

3. Antibiyotikleri yanlış nedenle kullanmanınvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor soğuk algınlığıvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor gripvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor nezle gibivirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor kullanana hiçbir yararı yoktur.

4. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı sadece bakteriyel direnç gelişmesine neden olurvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor daha sonraki bakteriyal infeksiyonlarda kullanılan antibiyotiklerin etkinliği olmayabilir.

5. Antibiyotiklerin de her ilaç gibi yan etkileri vardırvirgul - Antibiyotikler sağlığımızı tehdit ediyor bazıları çok ciddi sonuçlara neden olabilir.

6. Antibiyotik kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.