Temizlik,

Doğru pişirme,

Uygun şartlarda saklama,

Çiğ-pişmiş gıda ayırımının doğru yapılması ile

Taze ve sağlıklı hammadde temini olarak sıralanabilir.


1- TEMİZLİKSağıklı gıda tüketiminin ilkşartı, gıdaları hazırlamaya başlamadan önceki kişisel temizliktir.
Gıdahazırlamada kullanılan tüm yüzeylerin ve aletlerin yıkanması ve sanitasyonunun(sağlık önlemleri) sağlanması, mutfakların sinek, böcek ve diğer hayvanlarakarşı korunması gerekiyor.
Mikroorganizmalarellerle, giysilerde, kullanılan araç-gereçle gıdaya taşınıyor ve gıda kaynaklıhastalıklara sebep oluyor.
Sağlıklıinsanlar bile vücutlarında gıda zehirlenmesine neden olabilecek bakterileritaşırlar. Bu bakteriler burun, ağız veya vücudun diğer bölgelerine dokunmayoluyla ellere, ellerden de gıdalara bulaşabilmektedir.
Ellerinsık sık yıkanmasıyla bakterilerin gıdalara ve/veya insanlara bulaşma şansınıönemli ölçüde azaltmaktadır. Ellerin içi ve dışı yanında, parmak araları,tırnak içleri ve bileklerin de sabun ve ılık suyla yıkanması gerekmektedir.


2-PİŞMİŞ GIDALARLA ÇİĞ GIDALARIN AYRILMASI GEREKİYOR
Gıdaların hazırlanma aşamasında taze et, kanatlı et ve deniz ürünlerinin diğer gıdalardanayrılması gerekiyor. Özellikle çiğ gıdaların hazırlanmasında kullanılan bıçakve kesim tahtalarının mutlaka ayrı olması gerekiyor.
Ayrıca, hazırlanmış gıdalar ile çiğ gıdaların birbirinden ayrılacak şekildekapalı kaplarda saklanması gerekiyor. Çünkü çiğ gıdalar özellikle et, kanatlıet ve deniz ürünleri ile bunların suları tehlikeli mikroorganizmalariçeriyorlar. Bu mikroorganizmalar gıdaların hazırlanması ve saklanmasısırasında diğer gıdalara geçebiliyorlar.

3-UYGUN PİŞİRME
Özellikleet, kanatlı et, yumurta ve deniz ürünleri gibi gıdaların uygun pişirilmesigerekiyor. Gıdaların kaynatılmasında en az 70 dereceye ulaşılması, et vekanatlı etlerin sularının pembe değil, berrak olmasına dikkat edilmesigerekiyor. Uygun pişirme hemen hemen tüm tehlikeli mikroorganizmalarıöldürüyor.
Konuyla ilgili yapılan araştırmalar da gıdaların 70 derecede pişirilmesinintüketim için güvenli olacağını gösteriyor.4-GIDALARIN GÜVENLİ SICAKLIKLARDA SAKLANMASI
Pişmişgıdaların 2 saatten fazla oda sıcaklığında bırakılmaması, pişmiş ve hassasgıdaların 5 derecenin altında soğutulması, servis sırasında ise pişmişgıdaların 60 derecenin üzerinde ısıtılması gerekiyor.
Gıdaların çok uzun süre buzdolabında saklanmaması, donmuş ürünlerin oda sıcaklığındaçözdürülmemesi tavsiye ediliyor. Gıdalar oda sıcaklığında saklandıkları zamanmikroorganizmalar çok çabuk çoğalıyorlar. Mikroorganizmaların 5 dereceninaltında, 60 derecenin üstünde gelişmesi yavaşlıyor veya duruyor. Bazımikroorganizmalar ise 5 derecenin altında büyümeye devam ediyor
.5-HAMMADDE KULLANIMI
Tazeve sağlıklı gıda seçmeye özen göstermek, gıdaların hazırlanmasında temiz sukullanmak, özellikle taze yenecek meyve ve sebzelerin akan su altında yıkanmasıgerekiyor.
Buz ve su dahil olmak üzere hammaddeler tehlikeli mikroorganizmalar vekimyasallar bulamış olabiliyor. Toksinler zedelenmiş ve küflenmiş gıdalardaoluşabiliyor. Hammadde seçiminde dikkatli olunması yıkama ve soyma işlemleriile doğabilecek risklerin azaltılması gerekiyor.