Yiyeceklere bakteriler nasıl bulaşır?
Gıdazehirlenmelerine neden olan bakteriler; toprak, su, hava, hayvan, insan veinsanların kullandıkları nesnelerde bulunabilmektedirler. Yiyeceklerin uygunolmayan ortamlarda saklanmaları yada yiyecekleri hazırlayan, sunan, personelinhijyenik çalışmaması gibi nedenlerle gıdalara bakteriler bulaşabilmektedir.


Gıda Zehirlenmesinin Sebebi Nedir?
Gıdazehirlenmelerine neden olan bakterilere gıdalarda doğal olarak bulunabildiğigibi sonradan da bulaşabilmektedir. Sayı olarak gıda da az olan bu bakteriler dikkatedilmediği takdirde çok kısa bir zamanda sayılarını hızlaarttırabilmektedirler. Uygun koşullardatek bir bakteriden sadece 7 saat içerisinde 2 milyon dan fazla bakteriüreyebilmektedir. Bu nedenle bakteriler için uygun olan ortamlardayiyecekler uzun süre tutulmamalıdır.

(Süre) ( bakteri sayısa)
( adet)
12: 00 1


12: 20 2


12: 40 4


15: 00 512


17: 00 32.768

19: 00 2.097.152