Değişik çevrelerce farklı tanımlamalar yapılmış olmasına rağmen en fazla kabul gören ifade; üç günden daha az bir sürede birbirini takip eden en az üç değişik frekansta en az 30 dB ve daha fazla sensörinöral tip işitme kaybı Ani İşitme kaybı olarak tanımlanır. Hastalık genellikle dakikalar saatler içinde ve tek taraflı ortaya çıkar. Günün her saatinde gelişebilir ancak pek çok hasta sabah uykudan uyandığında işitme kaybını fark ettiğini ifade etmektedir.
Ani İşitme kaybı’nın kaybının nedenini aydınlatmak üzere yapılan çalısmalarda en çok virüsler üzerinde durulmustur. Ani İşitme kaybı olan vakaların yaklasık %40’ında işitme kaybının başlangıcından önceki bir ay içinde geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonu mevcuttur.

Günümüze kadar elde edilen verilerde Ani İşitme kaybının en fazla görülen sebebinin viral kokleit olduğu gösterilmiştir. Ani İşitme kaybına neden olabilen virüsler arasında kabakulak kızamık influenza parainfluenza A B C herpes zoster sitomegalovirüs Lassa ateşi gibi virüsler saptanmıştır.
Kabakulak virüsü Ani İşitme kaybına yol açtığı kesinleşen en bilinen virüstür. Kızamık virüsü ise genellikle her iki yanlı olarak iç kulağı etkiler. İşitme kaybı genellikle çift yönlü asimetrik derin veya çok ileri seviyededir.
İç kulak kanlanmasının terminal damarlarla olması nedeniyle damar hasarlarından kolaylıkla etkilenir. Damar spazmları kan pıhtıcıklarının damarları tıkaması damarda hava kabarcığı kanama sonucu Ani İşitme kaybı oluşabilir.
Damar hastalıkları viral enfeksiyonlardan sonra en çok üzerinde durulan nedenlerdir. Diyabet Burger hastalığı orak hücreli anemi ve lösemi de Ani İşitme kaybı yapan hastalıklar arasındadır.
Ani İşitme kaybına yataktan kalkma öksürük hapşırık gibi travmatik nedenler de sebep olabilir.
Akustik nörinom vakalarının %26’sında klinik gidiş sırasında
Bazı tümörler ve metastazlar işitme kaybını tetikleyebilir.
Multipl skleroz migren vertigo ile eş zamanlı olarak bazen Ani İşitme kaybı görülebilir.
Lokal olarak kullanılan bazı ilaçlarında Ani İşitme kaybı meydana getirdiği
Hastalık tipik olarak aniden ortaya çıkan genellikle tek taraflı ve bazen de iki taraflı işitme kaybı ile belirgindir. İşitme kaybı hafiften bütüne işitme kaybına kadar varan değişiklikler gösterebilir. Genellikle sabah uyanınca fark edilir. İşitme kaybına ek olarak baş dönmesi kulak çınlaması görülür.