Depresyonun uzun süre devam eden derin üzüntü hali durgunluk güçsüzlük isteksizlik karamsarlık konuşma ve hareketlerde yavaşlama şeklinde ortaya çıktığı kadınların yüzde 20'sinde erkeklerin yüzde 10'unda ergenlerin de yüzde 5'inde görüldüğü belirtildi. Depresyonu; depresif kronik majör ve lohusalı olarak 4 gruba ayıran uzmanlar bunları kısaca şöyle tanımlıyorlar:

Depresif reaksiyon: Kişinin başına gelen belli bir olaydan kaynaklanır. Derin üzüntülü bir duygu hali hakimdir. Genellikle çok ciddi bir durum değildir ve geçicidir. Şikayetler şiddetli olabilir ama genellikle tedavi gerektirmez ve iki hafta ile altı Ay arasında kendiliğinden iyileşir.

Kronik depresyon (Distimik bozukluk): Şikayetler ve şikayetlerin şiddeti depresif reaksiyona benzer ama distimik bozukluk daha uzun sürer (en az iki yıl).

Majör depresyon: Ciddi bir rahatsızlıktır. Davranış bozuklukları hatta intihar bile görülebilir. Hastalarda sadece derin üzüntü ve çökkünlük hali değil aynı zamanda günlük olaylara karşı ilgisizlik aşırı yorgunluk uyku problemleri suçluluk ve değersizlik hissi vardır. Belli nöbet dönemleri halinde seyreder. Hastaların çoğu ilk nöbetten kurtulsa da nüks ihtimali yüksektir. Majör depresyon genellikle kendiliğinden başlar veya depresif reaksiyonda olduğu gibi olayı başlatan belli bir travma veya stres vardır. Hastalarda intihara teşebbüs olabileceği için mutlaka tedavi edilmelidir.

Lohusalı depresyon: Kadınların yaklaşık %10-20''si doğum sonrasında depresyon geçirir. Şikayetler birkaç haftadan bir yıla kadar sürebilir."

Uzmanlara göre depresyonların genel belirti ve bulguları ise şöyle:
"Derin üzüntü hali pesimizm. Suçluluk değersizlik işe yaramazlık veya umutsuzluk hissi. Günlük olaylara ilgisizlik. Cinsel fonksiyonlarda azalma. Konsantrasyon güçlüğü hafızada zayıflama. Uykusuzluk veya aşırı uyuma. Kilo alma veya kilo kaybı. Halsizlik bitkinlik. İntihar etme veya ölüm düşüncesi. Az konuşma yavaş hareket etme. Kendine güvensizlik.

Depresyon tedavisiinn mutlaka psikiyatrist kontrolü Altına alınması ve intihar riski olanların hastaneye yatırılması gerektiğini ifade eden uzmanlar bu hastalara psikoterapi ve ilaç tedavisi uygulandığını belirtiyorlar. İlaç tedavisinde genellikle trisiklik antidepresanlar ve lityum Tuzları kullanılıyor".
İHA

Depresyon Nedir
Depresyonun temelinde daha önceden isteyerek ve severek yaptığı günlük aktivitelere karşı isteksizlik ve hayattan zevk alamama durumu vardır. Ek olarak depresyondaki kişide kederli ve üzgün bir duygudurum ile birlikte görülen bazı değişiklikler zamanla oluşur. Bu durumda kişi her şeyi olumsuz olarak değerlendirerek karamsarlık düşünceleri ile geçmişi ve geleceği düşünmeye başlar. Bu düşünceler istemese de kişinin aklına gelir. Yani günlük yaşantıda her şeyin olumsuz taraflarını görür.

Yalnız normal sınırlarda kabul edilecek Gün içerisindeki duygulanımdaki çökkünlükler depresyon sayılmaz. Depresyon diyebilmemiz için aşağıda sıralanmış belirtilerin gün içerisinde hemen hemen gün boyu ve en az son on beş gündür devam ediyor olması gerekir.

• Hemen her gün ve günün büyük bir kısmında gözlenen çökkün bir duygu-durum hali ( kendini mutsuz ağlamaklı kederli hissetme hali).

• Hemen her gün yaklaşık gün boyu süren tüm ya da çoğu etkinliğe karşı ilgi ve zevk almada azalma (daha önce keyif alınan işler hobiler ve alışkanlıklardan artık hoşlanmama bıkkınlık cinsel isteksizlik ).

• Diyet uygulanılmamasına karşın önemli derecede kilo kaybı ya da alımı ( bir ay içinde vücut ağırlığının %5 inden fazlasının artması ya da azalması) ya da hemen her gün iştahta artma yada azalmanın olması.

• Hemen her gün uykusuzluk yada aşırı uyku hali.

• Hemen her gün olağan beyinsel ve vücutsal işlevsellik hareketlilik halinde azalma ya da huzursuzluk

• Hemen her gün halsizlik yorgunluk hisleridaha önceki Günler kadar enerjik hissetmeme.

• Hemen her gün kendini değersiz hissetmeküçük görmekendini beğenmemesuçlu ya da günahkar hissetme hali.

• Hemen her gün düşünme ya da konsantrasyon yeteneğinde azalma olması (konuşulanlara okunan şeylere izlenilen dikkatini verememe gibi) ya da kararsızlık hali.

• Tekrarlayan ölüm düşünceleriintihar planları veya eylemlerinin varlığı.