Kadınlarda daha sık görülen bu guatr çeşidinde ilk göze çarpan belirti boynun önündeki şişliktir. Zehirli guatra yakalanmış hastalarda Basedow hastalığı denilen vakaların yüzü çok tipiktir. Gözleri ileriye doğru fırlamış göz kapakları açık bakışları parlaktır. Gözlerin bu durumu yüze korkmuş ve heyecanlanmış bir kimsenin ifadesini verir.
Tiroit hormonu sentezini her safhasında durduran faktörler tespit edilmiştir. Bu faktörlere göre guatr oluşumu zamanı belirgin olmayabilir. Bazı kimselerde göğsün içerisine doğru inebilir. Çok nadir olarak follikülün hiç büyümeden fazla hormon salgılayarak aynı hastalık;

İyod yetersizliğine
- İyodu yakalama yetersizliğine ve
- Homojenez yetersizliğine bağlı olarak meydana gelecektir.