Skleranın reaksiyonel iltihabı


NedenleriGörülme sıklığıRisk faktörleri


Otoimmün veya granülamatöz sistemik hastalıklar herpes zoster oftalmikus sonrası.


Belirtiler


Bulanık görme şiddetli ve derin göz ağrısı baş ağrısı fotofobi kırmızı göz.


Derin skleral damarların (bir pamuk çubukla sürtünce hareket ettirilmeyen büyük damarlar) enflamasyonu derin kızarıklık incelmeye bağlı olarak sklera mavimsi görünerek alttaki koroid görünür hale gelir ön kamarada bulanıklık ve hücre kornea ödemi proptosis zayıf kırmızı refle.


Tedavi


Sistemik steroidlerle tedavi için derhal bir göz kliniğine sevk edilmelidir