Doruk Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ket Alkan, "Radyasyon, DNA'yı, yani insan genetiğini doğrudan etkileyerek biyolojik problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir" dedi.

Toraksta (göğüs boşluğu) teşhisinde sık kullanılan tekniklerden özellikle bilgisayarlı tomografi sırasında maruz kalınan radyasyon dozlarının en yüksek oran olduğunu belirten Dr. Alkan, "Tomografi işlemi sırasında çekim alanı içine giren ve yüksek oranda ışına maruz kalan meme, kalp ve yemek borusu gibi akciğer dışı organlardan özellikle memede kanserleşme riskinin bariz şekilde arttığı görülmektedir" şeklinde konuştu.

"GEREKSİZ YERE TOMOGRAFİ ÇEKTİRMEYİN"

Dr. Serap Ket Alkan, "Meme kanseri oluşumunda, radyasyona maruz kalma yaşı ve maruz kalınan süre önemlidir. Özellikle genetik yatkınlığı olan kadınlarda kanser riski artmaktadır. Ergenlik dönemi ve gebelik dönemlerinde hormonlara bağlı olarak memenin radyasyona hassasiyet artar, 35 yaş ve üstünde ise hassasiyet azalmaktadır" diye bilgi verdi.

Hastalıkların teşhisinde kullanılan ve radyasyon açısından en düşük risk taşıyan incelemenin standart akciğer grafisi olduğunu ifade eden Dr. Alkan, "Riski en yüksek olan inceleme tomografi metodu olup yaydığı radyasyon düz akciğer filminin yaydığı radyasyonun 100-150 katı civarındadır. Bu bilgiler ışığında, özellikle çocuk, ergen ve 35 yaşın altındaki kadınlarda gerekçeler net olarak belirlenmeli, gereksiz tomografi çekiminden kaçınılmalıdır" dedi.
Alkan, hastaların hekimlere gereksiz tetkik taleplerinde bulunmaması ve ileri tetkik kararını hekimlerine bırakmasının da önemli olduğunu dile getirdi.