Aynalara düşman olmanın asıl sebebinin, insan beyninde özellikle kendi görüntülerimizi algılama sürecinde ortaya çıkan birtakım anomaliler olabileceği ortaya kondu.“Kendini beğenmeme hastalığı” olarak da bilinen “dismorfofobi”nin nedenlerini araştıran bilimadamları, kişinin yaşamını her yönden olumsuz etkileyen, hatta onu intihara kadar sürükleyen bu hastalığa yakalananların beyinlerinde özellikle kendi görüntülerini işleme sürecinde bir takım anomaliler olduğunu gözlemledi.Araştırmayı yürüten uzmanlar, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle beyin faaliyetlerini izledikleri 17 dismorfofobik hastayla 17 sağlıklı kişiye kendi resimleriyle birlikte ünlü bir aktörün fotoğrafını gösterdiler.Dismorfofobi hastalarının beyinlerinin görüntü merkezlerindeki nöronların, özellikle bireyin kendi görüntüsünü algılama sürecinde alışılmadık bir şekilde harekete geçtiğini saptayan bilim adamları, bu kişilerin, davranışları kontrol etmeye yardımcı olan “frontostriatal sistemlerinde”de birtakım anomaliler olduğunu tespit etti.