Bu hastalık kadınları seviyor

ABD ve Avrupa' da olduğu gibi Türkiye' de de kalp hastalığı, kadınlarda birinci sırada yer alan ölüm nedeni.
Yıllarca erkeklere mal edilen kalp damar hastalıkları artık kadınların da kabusu oldu. Memorial Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Özlem Esen’le 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınlarda ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp hastalıkları ve tedavi yöntemlerini konuştuk.


** İlk kalp krizi kadınları daha çok vurmasını neye bağlıyorsunuz?


Yeni araştırmalar, erkeklere göre kadınların ilk kalp krizinden sonra daha olumsuz bir durumda olabildiklerini doğruluyor. Bilimsel bir çalışmada, ilk kalp krizini izleyen 1 ay içinde ölüm riskinin, 6 ay içinde de ölüm riski ve yeniden hastaneye yatma gereksiniminin erkeklere göre kadınlarda daha yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar, ilk kalp krizinden sonra kadınlarda ölüm riskinin erkeklere göre yüzde 70 daha fazla olmasının, hastalığın daha ağır seyretmesinden ve kalp kriziyle ilişkili komplikasyonlardan kaynaklanabileceğini saptamışlar.


Menopozda risk artıyor


** Menopoz dönemi bu riski artırır mı?


Evet. Kalp krizi riski, menopoz yaklaştıkça artmakta ve bu artış, yaş ilerledikçe devam etmektedir. Çalışmalarda, menopoz sonrası dönemde olan kadınların kanlarındaki kolesterol düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmacılar, kadınların vücutlarında meydana gelen değişmelerin, yaşlanma, kilo alma ve düşük östrojen hormonu düzeylerini de içeren, menopoza bağlı etkilerden kaynaklanabileceğini düşünmektedirler. Kadınlarda yaşlandıkça özellikle postmenapozal dönemde kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm artmaktadır.


Hipertansiyon önemli sorun


** Tansiyon ve diyabet riski nedir?


Kadınlar için koroner arter hastalığı açısından en büyük handikap, bu hastalığın yıllarca erkek hastalığı olarak kabul görmüş olmasıdır. Kadınlar yaşlandıkça azalan östrojen düzeyi ile birlikte kalp hastalıkları ve inmeye karşı olan direnç azalır. 60 yaşına kadar 5 erkekten biri bir koroner kalp hastalığı ile karşılaşırken bu oran kadınlar için 1/17 olarak saptanmıştır. Altmış yaş üzerinde ise hastalığın görülme riski her iki cins için de eşitlenir. Menopoz sonrası koroner arter hastalığı kadınlar için önemli sağlık sorunudur. Bu dönemde ölümlerin yüzde 25 nedenini oluşturur. Kadınlarda koroner arter hastalığında en önemli risk hipertansiyondur. Kadınlarda yaşla ortaya çıkan hipertansiyon 70 yaş üzeri kadınların yüzde 80’inde görülüir. Diyabet de kadında koroner arter hastalığı riskini 3 kat artırır.


Fazla kilolarınızı verin sigarayı bırakın


Türk toplumunda kadınlarda aşırı kiloluluk, sigara içiciliği ve yüksek tansiyon oldukça yüksek oranlardadır. Obezite kadın sağlığı için önemli bir tehdit unsurudur. Obezitenin en önemli göstergelerinden biri olan bel çevresi genişliği kadınlarda kırklı yaşlarda artmakta, altmışlı yaşlarda da en yüksek değerlerine ulaşmaktadır. Bu yaş grubundaki Türk kadınlarının yüzde 72’si bel çevresi kiloluğuna sahiptir. Tedavide yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme alışkanlıkları çok önemlidir.

Kadınlarda aşırı kilo sorununun menopozla belirginleştiği düşünüldüğünde, menopoz öncesi dönemde kadınlar için düzenli egzersiz yapma, düşük kalorili beslenme ve sigaradan uzak durma gibi koruyucu yaşam tarzı alışkanlıkları önem kazanmaktadır. Doğum kontrol hapı ve stres Kadınlarda kırk yaş öncesi kalp krizi, damar içi pıhtı oluşumunun bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumun; sigara içimi, doğum kontrol hapı kullanımı, depresyon, stres ve anksiyeteyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. 20-40 yaş arası kadınların yüzde 25’i sigara içerken bu oran ellili yaşlardan itibaren yüzde 8’li oranlara düşmektedir.