Beslenme bir yaşam tarzıdır ve bu, yasaklar konarak değiştirilemez. Diyetle ilgili en sık yasaklara maruz kalınan konulardan biri de yüksek kolesteroldür. Yüksek kolesterolü olan kişilere her zaman, "eti yumurtayı kesin" gibi yasaklamalar getirilir ama beslenmesinde neyi artırarak kolesterolü düşürebileceği pek söylenmez.

Yasaklar koymak yerine beslenme tarzınızda uygulanabilecek ufak değişikliklerle bu konuya çözüm bulmayı deneyebilirsiniz.

Öncelikle kısaca kolesterolün kaynağı hakkında bilgi verelim. Kolesterol, iki kaynakla vücutta bulunur; birinci kaynak karaciğer ve bazı dokular tarafından üretilen kolesteroldür, diğer kaynak ise gıdalarla alınandır. Gıdalarla aldığımız kolesterol tüm vücuttaki kolesterolün yaklaşık yüzde 25'ini oluşturur.

Bazen sadece gıdalarda yapılan değişiklikler kanda kolesterolün düşmesine yardımcı olurken bazen bu değişiklikler çok yeterli gelmez ve ilaç tedavisi de gerekebilir ya da genetik olarak yüksek kolesterole yatkınlığınız olabilir. Bu yüzden ilaç tedavisinin gerekip gerekmediği koşullar hakkında mutlaka bir hekime danışılmalıdır.

Yüksek kolesterolü düşürmek için beslenme tedavisinde, sadece kolesterolü yüksek besinleri azaltmak yetmez. Bu sebeple kolesterolü düşürmek için planlanacak beslenme değişiklikleri birkaç yönden ele alınmalıdır. Birinci değişiklik, kolesterolü yüksek gıdaları azaltmaktır. İkinci değişiklik ise posadan zengin gıdaların beslenmeye eklenmesidir. Bu iki değişiklik birlikte uygulanmalıdır. Bir taraftan gıdalardan gelen kolesterolü azalırken bir taraftan da kolesterolün vücuttan uzaklaştırılmasını kolaylaştıracak posadan zengin gıdalar beslenmeye eklenmelidir.